Nyheter

Ny medlemsfordel-Polarkraft

17. mars 2023

Nå lønner det seg å velge Medlemsstrøm, en fremforhandlet avtale gjennom KOBBL! Konkurransedyktig pris og 2 % medlemsbonus på hele strømkostnaden. Medlemsstrøm er en blanding mellom spot og prissikring, og har over tid visst seg som en gunstig strømavtale. Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør.

Les mer

Ny medlemsfordel- Flipp

17. mars 2023

Prøv magasinappen Flipp som gir deg tilgang til bestselgende ukeblader og magasiner. Der finner du Donald Duck, Kamille, Bonytt, Hjemmet og mange andre favoritter.

Les mer

Han hjelper deg med å spare strøm og penger

23. januar 2023

Stian Snertingdal vil hjelpe borettslag med å spare strøm, penger og miljøet. KOBBL har nå fått sin første energirådgiver.

Les mer

Støtte fra Enova til kartlegging av smarte klimatiltak

3. januar 2023

KOBBL kan bistå boligselskap Borettslag og sameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak.

Les mer

Leilighet i borettslag er Norges mest populære leiligheter

3. januar 2023

I Norge er 45% av landets leiligheter organisert som borettslag, mens 30% er organisert som eierseksjonssameier (sameier). Det er flere fordeler ved å velge en leilighet i et borettslag fremfor et sameie. Å eie leilighet i borettslag gir trygghet, forutsigbare utgifter og ikke minst et stabilt bomiljø grunnet retningslinjer knyttet til utleie.

Les mer

Trygge bomiljø er satt i system i Kongsvinger

3. januar 2023

Internkontrollen, eller Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) systemet skal bidra til å verne om liv, helse og materielle verdier – og ikke minst skape et trygt og godt bomiljø. Det er lovpålagt for alle borettslag og sameier å ha et slik system.

Les mer

Styrets fullmakt

3. januar 2023

Borettslag og sameier må med jevne mellomrom utføre vedlikehold, rehabiliteringer, utbygginger og tilsvarende. Det er styret som er ansvarlig for å ta slike avgjørelser, så lenge de ikke krever samtykke/beslutning fra andre på generalforsamling eller på årsmøte. Men allikevel kan styret, hvis det er prekære behov, låne penger for å få utført nødvendig vedlikehold.

Les mer

Styrets beslutningsmyndighet – hvor går grensen?

3. januar 2023

Både borettslag og eierseksjonssameier skal ha et styre med minst tre styremedlemmer, hvorav én er styreleder. Styret har en særdeles viktig rolle i å drifte og vedlikeholde borettslagets eller sameiets eiendom, og ellers lede og forvalte deres anliggender i tråd med lov, vedtekter og vedtak fra generalforsamlingen eller årsmøtet. Dette omfatter blant annet å gjennomføre vedtak som treffes på generalforsamlingen eller årsmøtet. Styrets oppgaver favner bredt, som igjen medfører at styret må fatte en rekke beslutninger. Spørsmålet som da reiser seg er følgende; hvor går grensen for styrets beslutningsmyndighet?

Les mer

Fiber fra Eidsiva Bredbånd

10. juni 2022

KOBBL ønsker å bistå boligselskapene i vedlikehold og videreutvikling av sine eiendommer. Som et ledd i dette inngår KOBBL ramme-avtaler med anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde.

Les mer

Forretningsfører for næringssameie

9. februar 2022

KOBBL forvalter Haugekvartalet og debuterer som forretningsfører for næringslivet

Les mer