Profesjonell byggeledelse

Det forventes ikke at styremedlemmer i borettslag og sameier skal være spesialister verken på byggetekniske forhold, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennomgang og kvalitetssikring av anbud, løpende oppfølging fremdrift og kostnader, eller HMS-krav.

KOBBL sin tekniske avdeling har kapasitet og kompetanse til å vurdere hva som er riktig pris og kvalitet, og å følge opp hele prosessen for våre kunder. Etter gjennomgang av anbud kommer vi også med en anbefaling om hvilke anbud som bør velges, men det er styrene som bestemmer.

Det viktigste er å påse prosessen blir riktig, og at borettslaget og sameier ungår overraskelser. Det handler i stor grad om ryddighet fra A til Å, som i tillegg kan ha en bevisstgjørende effekt hos styremedlemmer. Styrene i borettslag og sameier har også et stort ansvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Ikke bare i hverdagen, men også i forbindelse med rehabilitering og byggeprosjekter. Skjer det en eller annen form for hendelse eller ulykke som medfører personskade skal både arbeidstilsynet og politiet varsles og kommer gjerne raskt til stedet for å granske årsaken. Da er det viktig at alt er på stell i henhold til regelverket.

Trykk her for å lese mer om KOBBL sin brosjyre