HMS og internkontroll

HMS avtale

Alle borettslag og sameier er forpliktet til å ivareta helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen (HMS), og skal som en del av dette ha et system for å registrere, systematisere og arkivere sitt arbeid. HMS arbeidet skal blant annet hindre ulykker, brann og andre uønskede hendelser, og det er styret som har ansvaret for at dette følges opp.

KOBBL HMS skal bidra til:

  • En rask og problemfri etablering av HMS-arbeidet
  • Å påse at lover og forskrifter blir fulgt
  • At arbeidet med HMS blir systematisk og godt dokumentert
  • Bedre kvalitetssikring av HMS-arbeidet
  • Styreleders ansvar

Hvordan kan KOBBL og vårt HMS-system hjelpe deg?

  • Boligselskapet fremskaffer nødvendig informasjon om bygninger, lekeplasser og arbeidsverktøy etter nærmere avtale med HMS-rådgiver.
  • HMS-rådgiver hos KOBBL og representanter for boligselskapet gjennomfører et oppstartsmøte.
  • Risikoanalyse og sjekklister utarbeides. KOBBL oppretter internettløsningen KOBBL HMS for boligselskapet

Med dette har ditt boligselskap opprettet en lovpålagt, framtidsrettet og fleksibel HMS-løsning som blant annet skal sikre at beboerne føler seg trygge i sine nærområder. KOBBL HMS er en enkel, tidsbesparende og varig løsning på et lovpålagt arbeid der styret v/styreleder er ansvarlig.
Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og enkelt kunne videreutvikles av de som kommer etter. Nettportalen KOBBL HMS er en skreddersydd løsning for deg hvor alt HMS-arbeid blir systematisk og godt dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.