Vannsjekk

Vi anbefaler alle boligselskap til å gjennomføre vannsjekk hvert 5. år. Teknisk avdeling hos KOBBL kan utføre dette til en svært gunstig pris. En annen fordel med ette er at vi er en uavhengig part som ikke er interessert i å finne feil eller mangler. KOBBL vil gjøre det som er mest mulig gunstig for borettslag og sameier. Hyppigheten av vannskader er stor og koster boligselskapene store summer.

Boligselskapene har gode avtaler på forsikring som man bruker når skaden oppstår, men når hyppigheten er stor øker forsikringspremiene. Det er da særdeles viktig at styrene i hvert enkelt boligselskap tar dette på alvor. Dersom man er i forkant med vedlikehold av vanninstallasjoner mm., så vil dette på sikt være besparende.

Trykk her for å lese mer i KOBBL sin brosjyre.