KOBBL Takst kan utarbeide boligsalgsrapporter. Boligsalgs/tilstandsrapport brukes når det skal foretas et eierskifte av en bolig. Rapporten som utformes er en grundig dokumentasjon av husets eller leilighetens tekniske tilstand.

Som selger av bolig har man en omfattende opplysningsplikt, og det er her KOBBL Takst kan hjelpe til slik at man unngår ubehagelige overraskelser lenge etter at salget er gjennomført. Etter de nye reglene i avhendingsloven fra 2022, har man som selger ansvar for eventuelle skjulte feil og mangler i boligen som overstiger kr 10.000,-, og ansvaret gjelder i hele 5 år etter at salget er gjennomført. Selger kan stilles til ansvar for feil og mangler som ikke var kjent ved salgstidspunktet, men som selger burde hatt kjennskap til. Dette kan naturligvis bli en svært kostbar overraskelse.

For å unngå en kostbar og ubehagelig opplevelse flere år etter at salget er gjennomført er det lurt å benytte seg av ekspertise på området. Takstingeniør fra KOBBL er klar for å bistå boligeiere med utarbeidelse av boligsalgsrapport/tilstandsrapport. Rapporten kan dere bestille gjennom megler, eller direkte fra KOBBL.