Forkjøpsrett

Som medlem i KOBBL har du forkjøpsrett til over 3600 boliger. Du stiller også først i køen på alle nye boligprosjekter. Slik kan KOBBL-medlemskap gi en enklere vei inn på boligmarkedet!

Gå foran i boligkøen med et medlemskap
i KOBBL

Med forkjøpsrett menes en rett til å tre inn i en allerede inngått avtale. Dette er en rett du har i forhold til boliger i boligbyggelaget du er medlem i. Du kan ta over en bolig etter høyeste bud dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren.

Du kan velge å delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren. Du må ikke by over noen andre. Husk på at du trenger et gyldig finansieringsbevis fra bank/kredittinstitusjon for å melde forkjøp. Dette får du hos din bankforbindelse.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn. Medlemmene i et boligbyggelag har vanligvis forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget.

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.

FORHÅNDSAVKLART FORKJØPSRETT

Den forhåndsavklarte forkjøpsretten fungerer slik at boligbyggelaget annonserer på sine nettsider at den aktuelle boligen skal selges. De som vil benytte forkjøpsrett må melde sin interesse for boligen innen meldefristen som er opplyst for den aktuelle boligen.

Medlemmer i boligbyggelag som har meldt interesse for forkjøpsrett, trenger ikke å bli med i budrunden.

Salgsprosessen gjennomføres med en vanlig budrunde, hvor budgiverne kan kjenne til at noen har meldt sin interesse. Når budgivningen er avsluttet vil megleren informere boligbyggelaget om pris og vilkår. Boligbyggelaget har da fem hverdager på å avklare hvorvidt den eller de som har meldt forkjøpsrett ønsker å kjøpe boligen til den fastsatte prisen.

Blir boligen solgt under takst, må den lyses ut på ny forkjøpsavklaring. Det samme gjelder hvis boligen ikke blir solgt innen 3 måneder.

Forkjøpsretten – din viktigste medlemsfordel!

De som allerede eier en andel i det borettslaget den aktuelle boligen er, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Kunngjøring

Alle borettslagsboliger skal annonseres for medlemmer i egen annonse med en frist for medlemmer til å melde seg. Annonsen kan være på boligbyggelagets egen hjemmeside eller i den lokale avisen. KOBBL kunngjør kun annonsen på vår hjemmeside. Dette vil redusere kostnadene for selger ved eiendomstransaksjonene, og er i tråd med utviklingen innen bransjen. Medlemmer trenger bare å hevde forkjøpsretten overfor boligbyggelaget.

Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 21 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet. Totalt gir dette medlemmer i disse lagene tilgang til ca 69 000 boliger der de kan benytte sin forkjøpsrett.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.