Forretningsførsel

Forretningsførsel fra KOBBL omfatter

 • Full regnskapsførsel.
 • Utarbeidelse av budsjett.
 • Fakturering/innkreving av felleskostnader.
 • Håndtering av mislighold inkludert forberedelse og gjennomføring av tvangssalg.
 • Utarbeidelse av årsmelding.
 • Myndighetsrapportering til Altinn (regnskap, styremedlemmer, årsmelding).
 • Innrapportering av ligningsdata for beboere til skattemyndighetene.
 • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid på årsmøtet/generalforsamlingen.
 • Økonomisk rapportering til styret.
 • Svært gunstig forsikringsordning, der oppfølging av skade fra A til Å er inkludert.
 • Svært gunstige rammeavtaler på finansiering og revisjon.
 • Kostandsfri tilgang på styreportal, som legger til rette for selvbetjening og effektive rutiner for styrets arbeid. Styreportalen har blant annet funksjonalitet for elektronisk godkjenning av fakturaer og utlegg, innsyn i løpende status for boligselskapets økonomi, støtte for planlegging og gjennomføring av styremøter og årsmøter, arkiv og dukomentbehandling og elektronisk kommunikasjon med beboerne.

Vårt tilbud

Styret i et borettslag eller sameie forvalter store verdier. KOBBL består av fagfolk med høy kompetanse og bred erfaring innen boligforvaltning – og er klare til å bistå styret både i økonomiske, tekniske og juridiske spørsmål.

Hovedmålet vårt er å bidra til rasjonell og effektiv drift av boligselskapene. Derfor legger vi stor vekt på profesjonell rådgivning og tilrettelegging av styrets arbeid, slik at dere til enhver tid er i stand til å møte nye utfordringer som boligselskapet står ovenfor. Vi arrangerer også kurs og konferanser, som bidrar til å gjøre styrearbeidet lettere.

KOBBL opererer med en fast pris i forretningsførerkontraktene for våre kunder. Hos oss vil styret få en fast kontaktperson (KAM). KAM bistår med veiledning og rådgivning innenfor saker som gjelder ordinær forrtningsførsel, som for eksempel behandling av klagesaker og mislighold, styrets rettigheter og plikter, hjelp til å komme i gang med vedlikeholdsprosjekter. Slik bistand inngår i ordinær forretningsførerkontrakt og faktureres ikke særskilt.

Kontakt oss for å motta et uforpliktende tilbud

Send melding