Vi har også en egen oppgjørsavdeling på huset, som kan gjennomføre den siste delen av salget. Vi vil da foreta oppgjør på andelene/seksjonene som er solgt hvis det skulle være ønskelig.

Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS har vært i drift siden 2014 og har god kunnskap og kompetanse når det gjelder prosjekterte eiendommer. Vi kan også bistå med:

  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Utarbeidelse av andre nødvendige dokumenter i forbindelse med handelen
  • Tinglysing fra utbygger til ny eier (ved eierseksjoner)
  • Tinglysing fra utbygger til borettslaget (ved borettslag), samt tinglysing av hver enkelt andel
  • Utbetaling av selve oppgjøret, og innfrielse av byggelån