Junior­medlemskap

Med juniormedlemsskap gis det mulighet til å samle ansiennitet fra fødselen av og frem til man fyller 18 år.

Juniormedlemskap er et alternativ til et ordinært medlemskap i boligbyggelaget for barn og ungdom under 18 år.

Ansiennitet i boligbyggelaget blir stadig viktigere ifbm kjøp av borettslagsleiligheter.

Et juniormedlemskap gir de unge mulighet til å skape seg en fordel i form av mange års ansiennitet i boligbyggelaget og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett, når de senere skal ut på boligmarkedet for første gang.

  • Betaler andelskapital ved innmelding.
  • Betaler medlemskontingent ved innmelding. Deretter er medlemskapet gratis til man fyller 18.
  • Når man fyller 18 går medlemskapet over i ordinært medlemskap i boligbyggelaget med årlig medlemskontingent.
  • Et juniormedlemskap kan ikke i noen tilfelle overføres for det året andelseier fyller 18 år.