Et borettslag er et selskap som eies av andelseierne. Andelseieren eier ikke den faste eiendommen, men en andel av borettslaget. Dette gir deg bruksrett til en bestemt bolig. Ved et salg overføres eiendomsretten til andelen og bruksretten til den bestemte boligen.

KOBBL kan bistå med:

 • Rådgivning og bistand med å stifte / etablere borettslaget
 • Utarbeidelse av bygge- og finansieringsplan
 • Utarbeidelse av dokumenter ifbm stifting og registrering i Brønnøysundregistrene
 • Utarbeidelse av budsjetter og fordeling av felleskostnader
 • Utarbeidelse av vedtekter og trivselsregler
 • Etablere kundeforhold i bank – opprette konto for innbetaling av andelskapital og felleskostnader
 • Registrering av borettslagets andeler i Statens kartverk
 • Tinglysning av pantedokument i Statens Kartverk som sikkerhet for borettsinnskudd
 • Etablering av IN-ordning for mulighet til individuelt å innbetale fellesgjeld
 • Innkalling til og gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling for valg av styre og igangsetting av drift
 • Rådgivning og oppfølging av nytt styre i oppstartsfase
 • Gunstig pris på en spesialtilpasset forsikring av bygningsmassen gjennom KOBBL sin forsikringsavtale.