Oppgjør ved eiendomssalg

Har du funnet kjøper av boligen?
Da kan du få hjelp av KOBBLs samarbeidspartner Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS (BONO) til å sette opp kontrakten og foreta oppgjøret ved eiendomssalget. Med tilgang til boligsalgsrapport fra KOBBL takst, hjelp til å sette opp kontrakten og håndtering av oppgjøret fra BONO er det mulig å selge boligen selv uten bruk av megler.

BONO er samlokalisert med KOBBL, og KOBBL er også en av eierne av selskapet. BONO håndterer nesten 1.000 oppgjør i forbindelse med eiendomssalg årlig. Kundene er meglere, boligutviklere og privatpersoner. BONO foretar også alle oppgjør for DES-klubbene i Kongsvinger-regionen.

Det spiller ingen rolle om oppgjøret er for en borettslagsleilighet, en villa eller en hytte. BONO passer uansett på at kontraktene mellom kjøper og selger er i orden, og at utbetalingen av selve oppgjøret først gjøres når eiendommen er overført og tinglyst på kjøperen.

BONO har kvalitetssikrede standardkontrakter som kjøper og selger enkelt kan fylle ut, og BONO hjelper til slik at alt er trygt og går riktig for seg. For selv om kjøperen er funnet og salget er så godt som spikret, er det fortsatt en del arbeid som gjenstår før du er helt i mål. BONO kan bistå med gjennomføringen av den siste delen av boligsalget, slik at du kan være trygg på at jobben blir gjort skikkelig.

Slik fungerer oppgjør ved eiendomssalg via BONO

 • Du finner kjøperen
 • BONO utarbeider kontrakten
 • BONO utarbeider andre nødvendige dokumenter i forbindelse med handelen
 • BONO sørger for utbetaling av selve oppgjøret
 • BONO ordner med overføring av eierskapet til eiendommen
 • BONO sørger for sletting av heftelser på eiendommen
 • Det er klart for overtagelse

Fast pris på oppgjør ved eiendomssalg:

Kr 10.990,- inkl mva

Fast pris inkluderer:

 • Tilgang på standard kontrakt
 • Utfylling av skjøter
 • Tinglysning sikringsobligasjon
 • Grunnboksutskrift fra Kartverket
 • Tinglysning
 • Signering med BankID
 • Inneståelser til kjøpers bank/finansieringspartner
 • Innfrielse av tinglyste heftelser
 • Innfrielse/sjekk av legalpant – kommunale avgifter, eiendomsskatt, restanser husleie etc
 • Sjekk og bekreftelse ved innbetaling av kjøpesum
 • Avklaring av overtakelse
 • Utsending av overtakelsesprotokoll
 • Utbetaling av oppgjør
 • Oppfølging av heftelser til sletting
 • Retur av kjøpers pant med rett prioritet til bank
 • Eventuelle kostnader til 3. part må dekkes av selger
 • Eventuell deltagelse fra BONO på kontraktsmøte har en kostnad på  kr 2.000,- ekstra

KOBBL-medlemmer får 10% rabatt.