Informasjon til beboere

Her finner du som bor i borettslag eller sameie nyttig stoff og svar på vanlige spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

Bor du selv i boligen kan du leie ut et eller flere rom til andre uten å søke borettslaget om tillatelse. I tillegg er det en rekke forhold som gir deg rett til utleie etter godkjenning fra styret:
1. Du kan leie ut boligen til andre i inntil 3 år dersom du selv eller en av dine nærstående har bodd i boligen minst ett av de to siste årene.
2. Du kan leie ut til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Det vil blant annet si barn og besteforeldre. Her er det ingen begrensning i tid.
3. Skal du være borte midlertidig som følge av for eksempel arbeid, utdanning, militærtjeneste eller sykdom, kan du også leie ut boligen til andre.

Hvis du fyller vilkårene for utleie kan styret bare nekte hvis det foreligger en saklig grunn knyttet til leietakeren. Les mer om hvordan du søker på menypunkt “Utleie”.

Det er forskjellig praksis fra boligselskap til boligselskap. Se hva som står i husordensregler eller ta kontakt med styret. Selv om boligselskapet har forbud mot dyrehold, kan du likevel ha dyr dersom særlige grunner taler for det. I slike tilfeller må du søke styret i boligselskapet om tillatelse. Du bør i søknaden oppgi hvilke grunner du har. Dyreholdet må ikke være til ulempe for boligselskapet eller de andre beboerne.

Ja, dugnaden skal være frivillig. Du kan bli belønnet for å delta, men kan ikke bli ilagt noe gebyr for ikke å stille opp.

Dette kan du finne ved å logge inn på min side. Du finner ditt medlemsbevis under menypunkt “mitt medlemskap”

Sjekk beløpsgrensen du har på avtalegiroen, hvis felleskostnadene har hatt økning og du har et maksbeløp som kan trekkes og dette beløpet ikke er høyt nok, vil systemet til banken automatisk stoppe trekket. Du må justere opp beløpsgrensen i nettbanken.

Hvis det er lenge siden sist du har logget inn så kan det være at systemet har blitt oppgradert siden du logget inn sist. Først kan du prøve glemt passord, du vil så få en SMS/epost med fremgangsmåte. Hvis ikke det fungerer kan du prøve å opprette ny bruker. Gå til KOBBL.no og velg logg inn, under epost/telefonnummer og vipps innlogging står det «opprette ny bruker», følg så instruksen for å opprette bruker. For å opprette bruker er det viktig at KOBBL har riktig telefonnummer og epost adresse registrert på deg, er du usikker ring oss på tlf 62 82 37 37 eller send en epost på medlem@kobbl.no

Orden på fellesarealene er i utgangspunktet en del av det vedlikeholdsansvaret som faller på boligselskapet. Dette arbeidet utføres gjerne av vaktmester dersom boligselskapet har det. Vaktmesteren har vanligvis ansvaret for snømåking, stell av grøntarealer og oppfølging av tekniske installasjoner i fellesareal. Hvis ikke sameiet/borettslaget har ansatt en vaktmester, må slike oppgaver løses på en annen måte. Et eksempel er at det gjøres avtaler med vaktmesterselskap eller enkeltpersoner som kan utføre disse oppgavene. Mange boligselskap bruker et vaskebyrå eller en betalt person som tar seg av vasking av fellesareal, som trapper. Tidligere gikk det på omgang blant eierne, men nå er det vanligere å sette dette bort.

Fakturaen sendes ut digitalt, og kommer som avtalegiro eller eFaktura for de som har sagt ja til dette i sin nettbank. For de som ikke har akseptert avtalegiro eller eFaktura, så sendes fakturaen via Digipost, eller epost hvis vi har dette registrert (sjekk også i søppelpost/smam mappe). Dersom vi ikke kan nå deg på noen av disse kanalene blir felleskostandene automatisk sendt per post, med et miljøgebyr som påslag. Vi anbefaler alle å logge inn i nettbanken og aktivere avtalegiro eller eFaktura. Hvis du ikke får til dette så må du ta kontakt med din bank for bistand.