Forretningsførsel boligselskap

KOBBL tilbyr følgende tjenester innen regnskap og forretningsførsel

 • Regnskapsførsel (Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt)
 • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre
 • Føring av årsoppgjør
 • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (avdeling, rehabilitering og lignende)
 • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse
 • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar
 • Foreta ulike beregninger og utredninger for boligselskapet, f.eks. ved ombygging og påbygging med nye leiligheter
 • Individuell nedbetaling av fellesgjeld
 • Innkreving av fellesutgifter/leie
 • Avtalegiro/e faktura/trykking og utsendelse av giroer
 • Fullstendig restanseoppfølging (inkasso)
 • Styreportal, styrene kan selv ha full oversikt 24-7

Tjenester innen eiendomsforvaltning

 • Forretningsførertjenester
 • Rådgivningstjenester med fast konsulent og personlig oppfølging
 • Organisering av generalforsamlinger/sameiermøter, trykking av årsberetning etc.
 • Kontinuerlig oppdatert informasjon gjennom styreportal, nyhetsbrev, medlemsblad og hjemmesider
 • Andre forvaltningstjenester som f.eks. møteledelse, styresekretær, effektuering av styrevedtak, leilighetsopplysninger til megler og andre via vår meglerportal, lønn til ansatte m.m.
 • Temakvelder og kursvirksomhet for tillitsvalgte
 • Oppfølging tingretten

Tekniske tjenester

 • Tilstands- og skadevurderinger
 • Prosjektering
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Teknisk rådgiving
 • Oppfølging av håndverkere og entreprenører
 • Kontakt og søknader til offentlige myndigheter
 • Bevar HMS – Web basert internkontroll
 • Bevar Vedlikeholdsplanlegging – web basert vedlikeholdsprogram
 • Bistand ved forsikringsskader på eiendom
 • Kursvirksomhet for tillitsvalgte

Trykk her for å lese mer i KOBBL sin brosjyre