Overføring av medlemskap

Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Det kan sikre dem en god start i boligmarkedet.
Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, foreldre, ektefelle/partner og samboer.

Dersom det er et aktivert medlemskort med oppspart bonus tilhørende medlemskapet, gjør vi oppmerksom på at bonusen må overføres til konto før overføring av medlemskapet finner sted. I motsatt fall vil oppspart bonus bli slettet. Bonusen kan du utbetale til deg selv inn på Min side før overførsel av medlemsskapet. Medlemsskapet kan overføres elektronisk på Min side

Overføring av medlemskap er kostnadsfritt.

Husk at ved overførsel av medlemskap ved død må skifteattest legges ved.

NB: Medlemskapet ditt kan ikke overføres hvis du bor i en andels-/ borettslagsleilighet tilknyttet KOBBL

Skjemaer:

Skjemaet sendes til:

Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL
Postboks 8
2201 Kongsvinger