Bistand i anbudsprosesser

Teknisk avdeling i KOBBL utfører mange oppdrag som omhandler bistand i anbudsprosesser, samt prosjekt og byggeledelse i utførelse fasen. Vi har flere prosjekt- og byggeledere i staben som gjerne hjelper boligselskap med sine prosjekter.

Borettslag og sameier må med jevne mellomrom utføre vedlikehold, rehabiliteringer, utbygginger og tilsvarende. Det er styret som er ansvarlig for å ta slike avgjørelser så lenge det ikke krever samtykke fra andre på generalforsamlingen eller på årsmøte. Likevel kan styret, hvis det er prekære behov, låne penger for å utføre nødvendig vedlikehold.

Til tross for dette har ofte styret og styremedlemmene lite eller ingen erfaring i å gjennomføre byggeprosjekter og å inngå bygg- og anleggskontrakter. De vil da være nødt til å støtte seg på innleide konsulenter. KOBBL kan hjelpe borettslagene og sameiene til å lage kontakter slik at de ikke settes i rettslige vanskelige og kostbare posisjoner. Vi anbefaler at styret engasjerer en konsulent fra oss som kan bistå gjennom denne prosessen.

Trykk her for å lese mer om KOBBL sin brosjyre