Forretningsførsel for idrettslag

Regnskapsførsel for idrettslag

Som frivillig i styret for et idrettslag kan det være utfordrende å holde orden på lagets regnskap og økonomi, spesielt når kravene til økonomistyring i idrettslag er mer krevende enn for aksjeselskaper. Da kan det være betryggende å ha en samarbeidspartner med den formelle økonomikunskapen.

KOBBL tilbyr derfor hjelp med regnskapsføring for idrettslag.

KOBBLs styreportal

Når KOBBL er regnskapsfører for et idrettslag, kan styret og administrasjonen i idrettslaget ta i bruk vår elektroniske styreportal. Dette er et nettbasert verktøy som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen gir de i styret en unik mulighet til å ha bedre oversikt over tingenes tilstand til enhver tid.

Portalen gir blant annet en enkel tilgang til behandling av regninger, samtidig som man kan få en total oversikt over økonomien. Det daglige regnskapet, budsjettet og alle relevante lister og dokumenter som er under behandling eller som er arkivert, finner man også i portalen.

Styreportalen gir ledelsen og styret i idrettslaget muligheten til å jobbe papirløst og effektivt. Dokumenter er alltid tilgjengelig i en sikker og brukervennlig løsning, som alle kan koble seg på via både mobiltelefonen og PC-en. Forberedelse til møter og distribusjon av styredokumenter blir enklere og langt sikrere enn distribusjon via e-post eller andre kanaler. Gjennomføring av møter og etterarbeid blir også mer effektivt og smidig.

En annen nyttig funksjon i portalen er at det kommer automatiske varsler om det siste som har skjedd, og at de som skal godkjenne fakturaer kan gjøre dette med enkle tastetrykk. Det er god regnskapsskikk at minst to personer skal kvittere på en faktura før den er godkjent til betaling, og denne funksjonen settes opp i portalen automatisk. Hvis et styremedlem godkjenner en faktura, går den videre til godkjenning hos det andre styremedlemmet som har denne oppgaven, og vice versa. Dette er en funksjon som sparer mye tid, samtidig som den er trygg og enkel å forholde seg til.

KOBBL hjelper også til med forenkling av rutiner ved inn- og utfakturering, sånn at styret alltid har nødvendig informasjon om løpende status på økonomien, med et oversiktlig regnskap.