Forsikring

KOBBL ivaretar våre kunders interesser ved innsending av skademeldinger. Dette er kostnadsfritt hvis boligselskapet er forsikret i et selskap som KOBBL har rammeavtale med. Boligselskapet melder skade via et skjema på vår hjemmeside, og vi tar det derfra!
Enkelt, trygt og lønnsomt!

Link til meld skade skjema