Vedlikeholdsplan

Borettslag og sameier eier store verdier i form av bygninger
og uteområder. Behovet for planlegging av vedlikehold og
oppgradering starter med en gang bygningene tas i bruk.
For å hjelpe boligselskaper å se fremover og få kontroll
på vedlikeholdet av bygningsmassen utfører KOBBL en
tilstandsvurdering. I rapporten som utarbeides lager vi en plan for
det løpende vedlikeholdet og oppgradering eller rehabilitering
i minst 10 år framover. Vi regner også ut estimerte kostnader
for hvert tiltak i vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsplanen er
dynamisk og oppdateres årlig.

Hvorfor vedlikeholdsplan?

 • Styret oppfyller sitt ansvar og får god økonomisk oversikt
 • Spar penger og unngå frustrerende og dyre overraskelser
 • Øker verdien på boligene
 • Kunnskap om når projektene bør gjennomføres
 • Økt trivsel for beboerne
 • Lavere forsikringspremie
 • Boligselskapet fremstår som seriøst og profesjonelt drevet
 • Hold en stabil utvikling på felleskostnadene med webversjon som sikrer kontinuitet og
  erfaringsoverføring fra styre til styre
 • Teknisk avdeling på KOBBL kommer på årlig befaring og oppdaterer planen
 • 50% av etableringskostnaden blir dekket av Husbanken

Trykk her for å lese mer om KOBBL sin brosjyre