Stifte Eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer som er seksjonert og tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett (selveier) til sin seksjon. Et eierseksjonssameie kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.

KOBBL kan bistå med:

  • Seksjonering
  • Utarbeidelse av budsjetter og fordeling av felleskostnader
  • Utarbeidelse av vedtekter og trivselsregler
  • Innkalling til- og avvikling av ekstraordinært sameiermøte for valg av et styre og igangsetting av driften
  • Registrering av Sameiet i Brønnøysund
  • Etablere kundeforhold i bank og opprette konto for innbetaling av startkapital og felleskostnader
  • Ekstra rådgivning til styret i oppstartsfasen

For både eierseksjonssameier og borettslag i vårt område, er KOBBL det naturlige valg som forretningsfører når selskapene er i drift. KOBBL tilbyr altså ei total pakke for deg som utbygger. Som utbygger kan dere stole på at prosessen blir ordentlig og ryddig med oss i ryggen, og velger dere samtidig oss som forretningsfører kan dere føle dere trygge på at borettslaget eller sameiet får en god start.