Utbygger

Vi tilbyr ulike tjenester som gjør prosessen smidig og ryddig for deg som utbygger når et nytt boligselskap skal stiftes. I tillegg kan vi levere både forretningsførsel og drift når boligene selges og overleveres til et nytt styre.

Helt siden 1945 har vi bygget og forvaltet gode hjem for medlemmene våre. Mange av disse prosjektene er utviklet i samarbeid med andre, derfor vet vi at samarbeid lønner seg. Våre medlemmer får tilgang til nye boligprosjekter, og dere får tilgang til en unik markedskanal og et stort kompetansemiljø.