Vannskader er dyrt for boligselskapene

Vi anbefaler alle borettslag til å gjennomføre vannsjekk hvert 5. år. Vi her på KOBBL V/teknisk avd. kan utføre dette til svært gunstig pris for borettslagene.
En annen fordel med dette er at vi er en uavhengig part som ikke er interessert i å «finne feil eller mangler» KOBBL vil gjøre det mest mulig gunstig for borettslagene.

Tekst Rune Sand

Hyppigheten av vannskader er stor og koster boligselskapene vesentlig mye. Boligselskapene har gode avtaler på forsikring som man bruker når skaden oppstår, men når hyppigheten er stor øker forsikringspremiene. Det er da særdeles viktig styrene i hvert enkelt boligselskap tar dette på alvor, om man er i forkant med vedlikehold av vanninstallasjoner mm. så på sikt vil dette være besparende. Man må ikke glemme at man som beboer har også et vedlikeholdsansvar i boenheten.

 Ingen hjemme

De største skadene oppstår gjerne når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det. Mange glemmer å vri på hovedstoppekrana før de reiser bort.

– Risikoen er ekstra stor når ingen er hjemme. Skal du være borte fra hjemmet mer enn noen få dager, steng hovedstoppekrana

Den store synderen er varmtvannsberedere som er montert i kjøkkenbenk, når blandeventil eller sikkerhetsventil ryker så blir skadene ofte store. Vann renner ofte flere etasjer nedover, hvor gulv, vegger, tak og kjøkkeninnredning blir skadet.

– Det er sannsynlig at det før eller siden oppstår vannlekkasje fra disse. Står de ikke i rom med sluk og vanntette gulv, fører det nesten alltid til vannskader. Vannførende maskiner som monteres i kjøkken eller andre steder uten sikt bør derfor sikres med lekkasjestopper og vanntett gulvbelegg

Slik forebygger du vannskader innendørs

Med jevne mellomrom bør du gå over alle husets vannførende installasjoner. Det vil si kraner, avløp, armaturer og synlige rør. Godt renhold er også avgjørende for lang levetid på badet.

Inne:

 • Godt renhold bevarer installasjonene dine og begrenser skaderisiko.
 • Alle sluk må renses jevnlig. Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader.  Vannlåser bør renses jevnlig.
 • Vaskemaskiner og oppvaskmaskin skal ikke gå når ingen er hjemme. Steng vanntilførselen når maskinene ikke er i bruk.
 • Utstyr som krever tilkobling av vann, for eksempel kaffemaskiner eller side-by-side kjøleskap, skal ha automatisk vannstoppventil montert.
 • Hold skapene under kjøkkenvasken ryddige.  Her ligger det flere rør som ikke tåler å bli dultet bort i til stadighet. (Dette gjelder spesielt vaskebøtter, brannslanger og lignende)
 • Avløpsrørene under vasken er laget av plast og vil derfor utvide og trekke seg sammen ved vekselvis bruk av kaldt og varmt vann. Undersøk med jevne mellomrom om det er nødvendig å etter stramme mutterne på skjøtene. 
 • Rens silen i armaturtuten når du merker at trykket blir dårlig.
 • Dersom det er installert rør i rør-system i boligen din, skal du også ha et fordeler skap hvor rørene til alle boligens tappesteder er samlet. Inspiser skapet med jevne mellomrom – eventuelle usynlige lekkasjer vil føre vannet hit. Dersom du oppdager vann i skapet – kontakt rørlegger som kan lokalisere skaden.
 • Vannslanger til maskiner bør byttes ut hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.

Eksempel på løsning VVbereder på bad. Mulighet for vaskemaskin under bereder.

Hvordan kan rørleggeren hjelpe meg å redusere risikoen for vannskader?

I tillegg til å utføre rørleggerarbeid etter gjeldende forskrifter og normer, kan rørleggeren bidra med gode løsninger for å senke risikoen for vannskader ytterligere. Det finnes en rekke produkter på markedet som varsler ved lekkasje eller stanser vanntilførselen til boligen.

Ved oppussing bør du stole på rørleggerens rådgivning og grundig vurdere tiltak for å redusere risikoen for vannskader.

 • I eldre bad er gulv og vegger sjelden tilstrekkelig tettet. Badekar bør derfor ikke skiftes ut til fordel for dusj hvor vannet renner rett på gulvet hvis du ikke samtidig oppgraderer til gjeldende våtroms standard.
 • Varmtvannsberederen bør stå i rom med sluk. Er varmtvannsberederen 15–20 år gammel, bør den kontrolleres jevnlig av fagperson.
 • Membran og tilpasning av sluk er to svært viktige faktorer for å sikre at vannet ikke gjør skade. Dette, sammen med alt rørarbeid, bør alltid overlates til skikkelige fagfolk.

Påbudt med vannstoppventil
Vannstoppventil er en automatisk stoppekran som stenger vanntilførselen når den får signal om fukt eller lekkasjer. Vannfølere er kabel med små sensorer som registrerer vann- eller fuktforekomst og sender beskjed videre til vannstoppventilen om å stenge vanntilførselen.

I Teknisk forskrift 2017 stilles det krav om at vannstoppventil ved alle nymonteringer av vannførende utstyr i rom uten sluk. Eksempler på dette er oppvaskmaskin, Side- by- side kjøleskap, is-dispensere og kaffemaskiner. Disse produktene må monteres av rørlegger.