Trygge bomiljø er satt i system i Kongsvinger

Internkontrollen, eller Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) systemet skal bidra til å verne om liv, helse og materielle verdier – og ikke minst skape et trygt og godt bomiljø. Det er lovpålagt for alle borettslag og sameier å ha et slik system.

De fleste borettslag og sameier har god internkontroll

Internkontrollen, eller Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) systemet skal bidra til å verne om liv, helse og materielle verdier – og ikke minst skape et trygt og godt bomiljø. Det er lovpålagt for alle borettslag og sameier å ha et slik system.

Internkontrollforskriften sier at den som er ansvarlig for virksomheten, må sørge for systematisk oppfølging. Ved en eventuell ulykke kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen, og det er styret som er ansvarlig for å holde denne i orden.

Nesten 70% har HMS-planer
Det er gledelig for oss i KOBBL at de fleste boligselskap som er våre kunder har dette på stell. Det er nesten 70% som benytter seg av KOBBL-HMS, som er vår løsning for å hjelpe styrene med en enkel og oversiktlig HMS-plan.

Det er viktig for oss i KOBBL å hjelpe styremedlemmer slik at alt er i orden og de enkelt kan følge opp de kravene lovverket stiller. Det er ganske mange lover og forskrifter som skal følges, og ting som det kan være forholdsvis kaotisk å holde oversikt over.

Unngå personskader
I et godt internkontrollsystem har man oversikt over alt fra tilstanden på det elektriske anlegget til noe så enkelt som hvilke rutiner som må følges når det kommer snø. Hvordan skal gangstier og tak sikres slik at man unngår personskade? Hvordan sikre at fellesarealer er ryddige og godt vedlikeholdt? Hvilke tiltak sørger for at barn ikke skader seg? Når skal brannslukkingsapparatene kontrolleres neste gang? Alt i alt så er hensikten at sikkerheten er så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine omgivelser.

I KOBBL-HMS registreres alt i et nettbasert verktøy som gir en god oversikt over hva som er gjort, og hva som må gjøres. Systemet er svært enkelt i bruk og blir tilpasset hvert enkelt boligselskap. Det gir en full oversikt over alle oppgaver, status og eventuelle avvik. Aktuelle lover og forskrifter oppdateres automatisk i den årlige gjennomgangen/oppdateringen av planen. Og så er det en klar styrke at all historikk blir liggende tilgjengelig, også for fremtidige styremedlemmer.

Ekstra trygghet
Flere av styremedlemmene som benytter seg av KOBBL-HMS har gitt tilbakemelding på at det gir en ekstra trygghet at systemet varsler på e-post og med SMS når det er oppgaver som må utføres. Når systemet er på plass så går det meste av seg selv. Oppgaver som må utføres plinger inn på telefonen med en god frist, og når det er utført, så er det bare å registrere i systemet. Enkelt og greit.

Og om det skulle være noe styremedlemmene er litt usikre på, så kan man ringe til teknisk avdeling hos KOBBL og få hjelp.

Sitter du som styremedlem i et boligselskap som ikke har kontroll på HMS?
Ta kontakt med Key Account Manager Bjørn Finstad Jensen på tlf 99 21 66 30 eller e post: bj@kobbl.no for et tilbud på HMS plan for ditt boligselskap. Har du forretningsførsel hos noen andre? Ikke noe problem, vi hjelper deg med et godt tilbud og gjør en overgang enkelt for styret.