Juridiske tjenester

KOBBL har juridisk ekspertise innen fast eiendom, og vi kan bistå boligselskaper med ulike problemstillinger. Det kan for eksempel være å finne ut om det er borettslaget/sameiet eller andelseieren/seksjonseieren som skal utføre en konkret utbedring på boligen, spørsmål om hva man gjør dersom en andelseier/seksjonseier ikke oppfyller sine forplikter, eller konflikter med tredjepart.

Det kan være utfordrende å være styremedlem. KOBBL kan gi den bistanden dere trenger, og kan kvalitetssikre styrets arbeid. Dette er både en trygghet for styret og for andelseierne/seksjonseierne. Her er ingen sak for liten og ingen sak for stor, og ved behov for spesialisert bistand kan vår samarbeidspartner, advokatfirmaet Legalis ta saken videre for domstolen. Vi fokuserer på å finne gode løsninger raskt og effektivt med minst mulig kostnad for de involverte.

Gjennom KOBBL får ditt boligselskap juridisk bistand til svært gunstige betingelser. Uansett hva ditt spørsmål gjelder har du gratis samtale med advokat hos Legalis. Dersom det er behov for videre bistand er timeprisen 1500 kr eks mva (ordinær timepris inntil 3000 kr).

Advokatfirmaet Legalis har 30 advokater med høy kompetanse innen blant annet fast eiendom og avtalerett. Firmaet har hatt sterk vekst de siste årene gjennom å kombinere faglig kvalitet og fornuftig pris. Dette er også grunnen til at KOBBL har valgt Legalis som samarbeidspartner.
For å benytte fordelen, ta kontakt med Legalis på tlf. 22402300 / kobbl@legalis.no eller bruk chat på https://legalis.no/kobbl.