Støtte fra Enova til kartlegging av smarte klimatiltak

KOBBL kan bistå boligselskap
Borettslag og sameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak.

KOBBL kan bistå boligselskap

Borettslag og sameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Dette ble tilgjengelig fra februar i 2022.

Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp samt også muligheten for lokal energi produksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) i egen i bygningsmasse. Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene vil også anbefales.

Støttenivå
Støttenivået avhenger av hvor mange boenheter byggene har og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen. Kartleggingsstøtten økes for de som signerer kontrakt på gjennomføring av kartlagte energibesparende tiltak. Maksimalt støttenivå vil være mellom 150 000 kroner – 525 000 kroner.