Ny rammeavtale- VIKEN FIBER

KOBBL og viken fiber har inngått rammeavtale.

KOBBL har siden 2021 hatt en gunstig rammeavtale med Eidsiva Bredbånd om leveranse av internett- og TV-tjenester. Denne avtalen dekker Innlandet, og mange boligselskaper har valgt å benytte denne avtalen. – KOBBL får stadig flere kunder på Øvre Romerike, og det var derfor naturlig for oss å finne en god partner på leveranse av internett- og TV-tjenester i dette området også, sier Bjørn Jensen, Key Account Manager i KOBBL. – Gjennom å inngå rammeavtale med Viken Fiber kan vi nå tilby gode, rimelige og fleksible tjenester til boligselskaper som forvaltes av KOBBL på Øvre Romerike, sier Jensen.

Viken Fiber bygger sitt fibernett slik at hver enkelt sluttkunde har fiberkabel helt inn til boligen, sier Vidar Torp Andersen, Salgsansvarlig boligselskap Viken Fiber AS. Hjemmesentral med router har dualband og AC teknologi. Dette betyr at hver boenhet kan oppnå inntil 1000/1000 mbs hastighet., som gjør at den gir kapasitet på mer enn 1000/1000 mbs.

Viken Fiber tilbyr i dag 2 ulike kollektive løsninger til boligselskaper,  Grunnpakke og Fiberaksess. Innenfor begge kollektive løsninger finnes det en rekke ulike produkter, produktpakker og muligheter for individuelle tilpasninger m.m. De ulike boligselskapene velger fritt hvilken kollektiv avtale de ønsker. Alle kostnader til fremføring og installasjon dekkes av Viken Fiber forutsatt at boligselskapet inngår avtale med minst 5 års varighet.

Vi i KOBBL ser frem til å samarbeide med Viken Fiber om gode internett- og TV-tjenester til våre boligselskaper på Romerike. Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlig hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene for ditt boligselskap, avslutter Jensen.