Ny medlemsfordel-Polarkraft

Nå lønner det seg å velge Medlemsstrøm, en fremforhandlet avtale gjennom KOBBL! Konkurransedyktig pris og 2 % medlemsbonus på hele strømkostnaden. Medlemsstrøm er en blanding mellom spot og prissikring, og har over tid visst seg som en gunstig strømavtale. Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør.

Nå lønner det seg å velge Medlemsstrøm, en fremforhandlet avtale gjennom KOBBL! Konkurransedyktig pris og 2 % medlemsbonus på hele strømkostnaden. Medlemsstrøm er en blanding mellom spot og prissikring, og har over tid visst seg som en gunstig strømavtale. Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør.

Hva består egentlig strømregningen av?
Dette er et godt spørsmål som mange spør oss om, vi er nok ikke flinke nok i vår bransje til å forklare dette, sier Sundermeier fra Polarkraft. Media har den siste tiden hatt søkelys på strømbransjen og jeg tror det er bra at de nå forsøker å forklare forskjellene til strømkundene, forhåpentligvis på en forståelig måte.

Sundermeier forteller at strømregningen består i hovedsak av fire ulike momenter:

 • Strømprisen (inkl. profilkostnader)
 • Påslaget
 • Nettleie
 • Avgifter (forbruksavgift og MVA)

Strømprisen
Strømprisen er kort forklart den prisen strømprodusentene til enhver tid får på strømbørsene. Som strømkunde kan man her fritt velge strømleverandør, og med Medlemsstrøm fra Polar Kraft er man sikker på at påslaget ikke er for høyt, og du som kunde har en god avtale.

Et annet element som kommer inn under strømprisen, og som har visst seg svært relevant den seinere tid, er profilkostnader. Profilkostnader er kort fortalt effekten av at kundene bruker mest strøm i timene med høyest pris. Typisk er dette om morgenen og om ettermiddagen. På en standard spotavtale kommer dette som et tillegg på prisen og man vil derfor aldri se samme pris på spotprisen på sin egen faktura dersom man sammenligner med prisen på strømbørsen. Med Medlemsstrøm derimot, er prisen lik hele døgnet og hele måneden. Siden strømprisene har variert stort hver måned, ser vi at denne profilkostnaden fort kan komme på over 10 øre per kwh i måneden for den enkelte kunde.

Påslaget
Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg som kunde. Dette skal dekke alle kostnader strømselskapet har relatert til gebyrer, administrative kostander o.l. 

Nettleien
Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt gjennom sitt nett. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt effektledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker i definerte perioder i døgnet. Fastleddet avhenger av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.

Halve nettleien regnes utfra hvor mye energi du har brukt, kilowattimer gjennom døgnet (dag og natt). Resten går på effektbehovet – husholdningens samtidige energibruk i nettet. I fastleddet ligger i tillegg til kostnadene på nettleddet som varier fra netteier til netteier.

Dette er altså ikke noe man kan velge, men avhenger av hvor man bor. For eksempel er nettleien i Lofoten noe høyere enn i Kongsvinger, på grunn av topografiske og klimatiske forhold.

Dette er Medlemsstrøm

Medlemsstrøm er en blanding mellom spot og prissikring. Prinsippet er det samme som benyttes for store industrikunder. Vi kjøper inn i store strømvolum, forvalter volumet basert på utsiktene fremover og kombinerer dette med spotprisen i ditt prisområde.

På denne måten får du samme strømpris hver time, hver dag hele måneden – og målet er å unngå de høye toppene som en rendyrket spotprisavtale kan gi. Dette har over tid vist seg som en gunstig avtale prismessig.

 • 300 kr i velkomstbonus* (trekkes fra første faktura)
 • 2 % bonus på strømforbruket
 • Bonusen regnes ut før strømstøtten trekkes fra = høyere bonusutbetaling til deg
 • Blanding av spotpris og prissikring
 • Samme strømpris hver time, hver dag hele måneden
 • Ingen etableringskostnad
 • Full oversikt over forbruk og kostnader i egen APP
 • Du betaler etterskuddsvis for faktisk forbruk
 • Fastbeløp 39,- hver måned
 • Sikringsgrad er 0 – 70% (ofte mindre på sommer og mer på vinter)
 • Prisen settes etterskuddsvis innen den 10. i påfølgende måned
 • *Ved bestilling innen 30. april. Tre måneders bindingstid i kampanjeperioden. Bruddgebyr er på 300 kr. Etter kampanjeperioden fra 1. mai er det ingen bindingstid.

Hvem er Polar Kraft?

Polar Kraft AS er et nasjonalt strømselskap med solide eiere. Selskapet har et sterkt samfunnsengasjement og stort fokus for å bidra til et bærekraftig samfunn. Selskapet er sertifisert gjennom Trygg Strømhandel og jobber etter utvalgte bærekrafts mål nedsatt av FN. Polar Kraft jobber hver dag for å gi kundene gode opplevelser og nå har strømkundene talt; Polar Kraft er best på kundeservice i energibransjen basert på kåring fra mai 2022.