Kurs i styreportalen

På dette kurset vil dere få opplæring i å bruke de forskjellige funksjonene i styreportalen. Vi ønsker at kursdeltagerne har med seg sin egen PC eller nettbrett, så dere selv kan teste ut de funksjonene vi gjennomgår i kurset.

Vi vil først ha en felles gjennomgang på ca. 1,5 time som alle kan følge med på, mens det i etterkant vil være mulig å stille spørsmål eller få hjelp til konkrete problemstillinger fra KOBBLs ansatte.

Kurset holdes hos KOBBL i Storgata 12, onsdag 11 september klokken 17.30-19.30

Kursinnhold/tema

Fakturagodkjenning og søk på leverandørfakturaer •  Hvordan hente ut økonomirapporter •  Utfylling av skjema for utbetaling av utlegg og styrehonorar •  Dokumentlagringsfunksjonen •  Vedlikehold av kontaktinfo til alle beboere •  Møtefunksjon – Innkalling, avholdelse og protokoll direkte i styreportalen •  Hvordan kommunisere med eiere og leietagere fra styreportalen ved hjelp av styrets felles epost adresse eller på oppslagstavla  

Påmelding styreportalkurs

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.