KOBBL flytter fra Brugata til Tårnhuset

Etter 17 år i leide lokaler i Brugata skal vi endelig flytte inn i våre egne lokaler i Tårnhuset, og ny adresse blir Storgata 12.

Det pågår i skrivende stund omfattende arbeider i Tårnhuset, der bl a vinduer og ventilasjonsanlegg skal byttes, og fjernvarme installeres.

Kontorene i Tårnhusets 2. etasje skal tilpasses KOBBLs virksomhet, og skal etter planen være klare til bruk fra årsskiftet. Men allerede 1. oktober er vi på plass i Tårnhuset, i første omgang i midlertidige lokaler i 3. etasje. De midlertidige lokalene i 3. etasje er trange, og det betyr at vi fra 1. oktober og ut året har begrensede muligheter til å ta imot besøk. Vi vil i denne perioden legge opp til at mest mulig av møtevirksomheten med styremedlemmer og andre gjennomføres via Teams. Våre kundekontakter er selvfølgelig også tilgjengelig på mail og telefon.

All møtevirksomhet og kundebesøk skal bookes via enten telefon eller epost da dørene på Tårnhuset er stengt.

Telefon: 62 82 37 37
Epost: adm@kobbl.no

Vi gleder hos til å være på plass i nye fine lokaler i Tårnhuset i januar.