Fiber fra Eidsiva Bredbånd

KOBBL ønsker å bistå boligselskapene i vedlikehold og videreutvikling av sine eiendommer. Som et ledd i dette inngår KOBBL ramme-avtaler med anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde.

– Tanumkollen Boligsameie har fått lynraskt internett

KOBBL ønsker å bistå boligselskapene i vedlikehold og videreutvikling av sine eiendommer. Som et ledd i dette inngår KOBBL ramme-avtaler med anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde. Rammeavtalene kan benyttes av alle boligselskaper som KOBBL er forretningsfører for. Intensjonen med rammeavtalene er å bidra til kvalitativt gode, effektive og økonomisk gunstige leveranser til borettslag og sameier.

Tekst: Bjørn Jensen & Jetmund Fure.

Samtidig gir en rammeavtalestyrene en mulighet til å vurdere om eksisterende avtale er god, ut ifra både pris og innhold. Det enkelte boligselskap står fritt til å beslutte om rammeavtalepartnere til KOBBL skal benyttes, eller om tjenester skal kjøpes fra andre leverandører.

Vi har tatt en prat med Jetmund Fure i Tanumkollen Boligsameie, som har valgt å benytte KOBBL sin rammeavtale med Eidsiva Bredbånd.

Tanumkollen Boligsameie ble gjort kjent med at KOBBL har en kollektiv avtale for borettslag og sameier hos Eidsiva Bredbånd. Den kollektive avtalen gjaldt TV- og internett via fiber. Ved sammenligning av prisene opp mot eksisterende avtaler, som heller ikke var kollektiv, gjorde valget enkelt. Ikke bare ville etablering av fibernett og kollektiv avtale føre til en betydelig oppgradering på kvaliteten av internett- og TV-signaler, hver enkelt beboer ville også spare flere tusen kroner i året dersom de koblet seg på den kollektive avtalen. Eidsiva Bredbånd tilbød også gratis etablering og graving, også innenfor tomtegrenser, for de beboerne som ikke hadde etablert fibernett. Videre er den kollektive avtalen slik at man velger en minimumsløsning som alle må kobles på, hvor hver enkelt seksjon og beboer kan oppgradere i henhold til egne behov dersom det er nødvendig. Vi følte at alle hensyn som måtte ivaretas ville bli ivaretatt, i tillegg til at prisnivået var meget attraktivt. Avtalen var rett og slett for god til å ikke benytte seg av.

Tilbudet fra Eidsiva inkluderte gratis etablering, graving og montering for de seksjonene som ikke hadde etablert fiber.

Boligsameiet fikk tildelt en egen kontaktperson hos Eidsiva Bredbånd, som bisto ved eventuelle utfordringer i løpet av prosessen. Det ble satt et tidsrom for når arbeidet skulle påbegynnes og når det skulle være ferdigstilt. Styret måtte innhente informasjon om hvilke seksjoner som allerede hadde installert fiberbredbånd og hvilke seksjoner som manglet dette, i tillegg til å informere beboerne og seksjonseiere om planene videre. Eidsiva Bredbånd var prosjektleder og ivaretok prosjektet etter at vi forpliktet oss til avtalen. Det var minimalt med jobb for styret.

Prosjektet ble ferdigstilt i henhold til tidsplanen. Vi har nå vært tilknyttet kollektiv avtale i snart 6 måneder og har ikke hatt noen klager. Beboerne virker å være fornøyde, forteller styreleder Jetmund Fure.