Gamle rør i borettslag og sameier: Utskifting og/eller rørfornying?

Tekst: Rune Sand Er vann- og avløpsrørene i borettslaget eller sameiet mer enn 40-50 år gamle, kan tiden være moden for rørfornying eller utskiftning….

Tekst: Rune Sand

Er vann- og avløpsrørene i borettslaget eller sameiet mer enn 40-50 år gamle, kan tiden være moden for rørfornying eller utskiftning. Jobben med å renovere gamle rør har tradisjonelt vært forbundet med store og omfattende prosjekt. I dag finnes det heldigvis alternativ til utskiftning av avløpsrør som er både raskere, billigere og mindre ubeleilig for beboerne. Dette gjelder særlig i blokkbebyggelse hvor rørene er innstøpte i konstruksjonen.

Renovering med rørfornying
Om borettslaget eller sameiet skal renovere avløpsrørene i bygget, kan rørfornying være et godt alternativ til utskiftning. Ved rørfornying installeres nye rør eller foringer på innsiden av de gamle. Dette skjer uten særlig inngrep i selve bygningsmassen.

Rørfornying kan være et alternativ til rørutskiftning, særlig i blokkbebyggelse hvor rørene er innstøpte i konstruksjonen. I bygninger av tre er det som regel en kombinasjon av rørfornying og utskifting som er det beste alternativet.

Tilstandsrapport av vann og avløp
Om det er mye skader i forbindelse med vann og avløpssystemet, samt at rørene er over 40 år gamle, anbefales det at man får utarbeidet en tilstandsrapport av anlegget.

Hvis det er nødvendig med utskifting og/eller innvendig rørfornying, må det først avklares om det faktisk lar seg gjøre. Med en god beskrivelse og oversikt av røranlegget i bygget, har dere et solid utgangspunkt før valg av metode.

Følgende bør undersøkes:

Har bygget en alder som tilsier at tradisjonell utskiftning er det beste alternativet?

Frem til 80-tallet var det vanlig å bruke bly og asbest i skjøtene i muffene. I en rørfornying kappes muffene, og da kan det frigjøres asbest i leiligheten dersom ikke dette er kartlagt og planlagt på forhånd.

Anleggets alder og oppbygging må ses opp mot valg av metode: Utskiftning av rør og/eller muligheter for fornying av anlegget.

Hva er den fysiske tilstanden til rørene?

Den fagpersonen som utfører besiktigelsen foretar en rørinspeksjon med kamera for å kartlegge og avdekke status på både vann- og avløpsrør. Typiske utfordringer er:

  • Tilstopping som følge av at rørene “gror” innvendig
  • Sprekkdannelser
  • Brudd
  • Dårlig fall på liggende ledninger

Hva er tilstanden på slukene i bygget?

Tilstandsrapporten bør også beskrive status på baderomsslukene i leilighetene. Gamle soilrør og sluk er svake punkt i eldre borettslag. Det er ofte i slukene at lekkasjer oppstår, og spesielt i gamle, innstøpte sluk uten membran og klemring på sluket. Disse slukene kom på 60- tallet.

Valg av metode: Rørfornying og/eller utskiftning av rør?
Tilstandsrapporten vil avdekke hva som kan gjøres med det eksisterende røranlegget, og det bør stå noe om hvor mye det er mulig å skifte ut av:

  • Synlige ledninger
  • Ikke-synlige ledninger
  • Innstøpte ledninger som må fornyes

I blokker og større bygg kan konklusjonen være en kombinasjon av både utskiftning og rørfornying. Det er alltid rimeligere å skifte ut det som er åpent og synlig.

Hva er rørfornying?

Rørfornying skjer i ikke-synlige ledninger, som avløpsrør. Da trekkes det en strømpe eller foring på innsiden av det gamle røret. Rørdimensjonen blir noe mindre, men det nye belegget er mye glattere og jevnere, og gir en bedre gjennomstrømming. Rørlegger må ha tilgang til anlegget fra flere punkter for å kunne utføre rørfornying.

Bygg fra 60-tallet har som regel innstøpte avløpsledninger, og disse er vanskelige å skifte. Da kan det være en bedre metode å fornye. Tilstandsrapporten vil vise hvor det er mulig å komme inn på punkter i anlegget, og hvor det er mulig å trekke strømper til rørfornying. 

Utskiftning av vannledninger samtidig?

Ved rørfornying eller utskifting av avløpsrør, bør en vurdere tilstanden på vannledningene (rørene) også. Sannsynligvis er de like gamle som avløpsrørene.

Når det er snakk om renovering av vannledninger, er det vanligste å skifte til nye rør, og innstøpte eller skjulte vannledninger blir erstattet med rør i rør system. Vannrør i eldre bygg ligger gjerne skjult i vegger og kasser og lekkasjer kan gjøre stor skade, spesielt når rørene har nådd en alder av 30-40 år. Rørinspeksjonen vil avdekke tilstanden til vannrørene, og gi svar på om de også bør skiftes ut. 

Tydelige avtaleforhold i rehabiliteringsprosjekt
Før en større rehabilitering av røranlegget settes i gang, bør styret i BRL eller sameiet ha en god oversikt over avtaleforholdene i vedtektene. Hva dekker eventuelt BRL eller sameie av kostnader, og hva må beboerne selv dekke?

Forsikring
Ved gjentatte skader på vann og avløp eldre enn 40 år, vil ikke forsikringen lenger dekke hverken skade eller følgeskade. Da er ikke dette en plutselig og uforutsett hendelse lengere, og forsikringen vil da ikke dekke dette. Derfor er min oppfordring til Borettslagene at de tar kontakt med oss på Teknisk Avd. KOBBL for å få veiledning og råd før man kommer i den situasjonen.