Åpen bok til gjensidig nytte

Askeladden borettslag på Vangen i Kongsvinger er i ferd med å få nye vann- og avløpsrør. «Prosjekt rørfornying» blir gjennomført etter Åpen bok-prinsippet. Dette er en vinn-vinn-situasjon fordi både byggherre og entreprenør tjener på det, ifølge de prosjektansvarlige.

Tekst og foto: Jan Tveita

– Åpen bok er en annen måte å inngå kontrakt med hovedentreprenør på enn i en totalentreprise, forklarer prosjektleder Jonas Raaden i KOBBL. Ordningen innebærer at byggherren – i dette tilfellet borettslaget – får et pristilbud fra entreprenøren. Godtar byggherren tilbudet, skal han underveis i prosjektet ha fullstendig innsyn i entreprenørens kostnader og økonomi. Dette kan være viktig for å skape gjensidig tillit mellom partene, understreker Raaden.

Kostnadene endrer seg underveis

Kostnadene knyttet til et prosjekt endrer seg erfaringsmessig underveis. Dersom sluttkostnadene blir lavere enn det de var kalkulert til i startfasen, vil dette komme både borettslaget og entreprenøren til gode. For borettslaget blir totalkostnadene lavere.

– Blir kostnadene høyere enn det som lå i det opprinnelige anslaget, vil tilleggskostnadene fordeles mellom byggherre og entreprenør etter en fordelingsnøkkel avtalt på forhånd. I Askeladden borettslag er avtalen at 70 prosent av tilleggskostnadene i så fall skal dekkes av borettslaget og 30 prosent av entreprenøren.

KOBBLs rolle

– Hva er KOBBLs rolle i prosjektet?

– Vi skal ivareta byggherres interesser. Dette gjør vi ved å bistå borettslaget gjennom hele byggeprosessen. Vi styrer og holder i prosjektet. Vi hjelper til med å hente inn og vurdere pristilbud på arbeidet og prøver å treffe så godt som mulig på målsummen. I tillegg deltar KOBBL som observatør på byggemøtene der Åpen bok praktiseres, og det er KOBBL som utfører kontroller av arbeidet underveis og som også foretar tredjepartskontrollen når arbeidet er fullført, oppsummerer prosjektleder Jonas Raaden.

Jonas Raaden (t.v.) har vært leder for «Prosjekt rørfornying» i Askeladden borettslag, der Åpen bok blir benyttet. Raaden er FDVU-ingeniør og teknisk konsulent i KOBBL. Stian Snertingdal (t.h.) er også involvert i prosjektet. Han er energirådgiver og teknisk konsulent i

Askeladden borettslag på Vangen i Kongsvinger.

Strålende fornøyd styreleder

Mangeårig styreleder Turid Skevik i Askeladden borettslag er veldig godt fornøyd med «prosjekt rørfornying».

– Dette blir veldig bra. Vi er imponert over samarbeidspartnerne som gjør sitt aller beste for at prosjektet kan gjennomføres med minst mulig besvær for beboerne, understreker hun. Turid Skevik berømmer både samarbeidet med KOBBL og med Ekvatek (tidligere Eidskog og Kongsvinger Septik). Det er Ekvatek som står for utførelsen av arbeidet.

– Planleggingen av prosjektet har vært god, servicen underveis upåklagelig, og vi får god informasjon i god tid før nye ting skal skje. Ikke én klage har jeg fått på fremdriften så langt, påpeker hun.

Oppført i 1979

Askeladden borettslag ble bygd i 1979 og har til sammen 24 leiligheter. Skevik har også tidligere ledet borettslaget gjennom et omfattende rehabiliteringsarbeid.

– Men nå var det på tide å fornye rørsystemene til kjøkken, bad, vaskerom og toaletter. Ikke minst er dette viktig for å forebygge vannlekkasjer og påfølgende vannskader, som jo er den store skrekken, sier hun.

Erfaren styreleder

Turid Skevik har lang fartstid som styreleder. Hun har hatt ledervervet i Askeladden borettslag i over 20 år:

– Allerede i 2002 ble jeg valgt første gang, og siden har jeg sittet i vervet. Så litt erfaring som styreleder har jeg jo, sier hun og smiler. Som styreleder møter jeg mange hyggelige folk, og jeg har lært utrolig mye gjennom disse årene. I tillegg er det hyggelig med den tilliten jeg blir møtt med, understreker hun.

Turid Skevik har sittet som styreleder i Askeladden borettslag i 21 år.

Finansieringen

– Hva synes du om å finansiere prosjektet gjennom Åpen bok?

– Det er for tidlig å høste erfaringer av Åpen bok. Det må vi komme tilbake til og ta til slutt når prosjektet er ferdig, mener styreleder Turid Skevik i Askeladden borettslag.

Askeladden borettslag på Vangen ligger høyt i landskapet. Dette gir borettslaget rikelig med sol og utsikt ned mot byen og Glomma