Økonomi og rådgivning

Styret i et borettslag eller sameie forvalter store verdier. KOBBL består av fagfolk med høy kompetanse og bred erfaring innen boligforvaltning- og er alltid klare for å bistå styret i økonomiske, tekniske og juridiske spørsmål.

Hovedmålet vårt er å bidra til rasjonell og effektiv drift av boligselskapene. Derfor legger vi stor vekt på profesjonell rådgiving og tilrettelegging av styrets arbeid, slik at dere i styret til enhver tid er i stand til å møte nye utfordringer som boligselskapet står ovenfor.

Hos oss vil styret få en fast kontaktperson (KAM). KAM bistår med veiledning og rådgivning innenfor saker som gjelder ordinær forretningsførsel, som for eksempel behandling av klagesaker og mislighold, styrets rettigheter og plikter, samt hjelp til å komme i gang med vedlikeholdsprosjekter. Slik bistand inngår i ordinær forretningsførerkontrakt og faktureres ikke særskilt.