Leilighet i borettslag er Norges mest populære leiligheter

I Norge er 45% av landets leiligheter organisert som borettslag, mens 30% er organisert som eierseksjonssameier (sameier). Det er flere fordeler ved å velge en leilighet i et borettslag fremfor et sameie. Å eie leilighet i borettslag gir trygghet, forutsigbare utgifter og ikke minst et stabilt bomiljø grunnet retningslinjer knyttet til utleie.

I Norge er 45% av landets leiligheter organisert som borettslag, mens 30% er organisert som eierseksjonssameier (sameier). Det er flere fordeler ved å velge en leilighet i et borettslag fremfor et sameie. Å eie leilighet i borettslag gir trygghet, forutsigbare utgifter og ikke minst et stabilt bomiljø grunnet retningslinjer knyttet til utleie.

God og sikker økonomi
Borettslagsleiligheter finansieres dels med innskudd, dels med fellesgjeld. Innskuddet finansierer du med egenkapital og/eller individuelt lån. Fellesgjelden er et langsiktig lån med gunstig rente som tas opp av borettslaget med pant i borettslagets eiendom.

Løpetiden på fellesgjelden kan være på opptil 40 år, og i nye borettslag er ofte de første årene avdragsfrie. Dette innebærer at kostnadene med å betjene fellesgjelden i et borettslag er svært lav. Borettslaget får med dette gode muligheter for å skape seg en god økonomi, og det er svært gunstig for deg som andelseier.

Du betaler renter, og etter hvert også avdrag, på fellesgjelden gjennom de månedlige felleskostnadene. Du får også skattefradrag for de rentene du betaler på felleslånet, på samme måte som for individuelle lån. Når du eventuelt velger å flytte vil din andel av fellesgjelden overføres til ny eier.  

Betal ned så mye du selv vil på lånet
Alle borettslag som forvaltes av KOBBL kan inngå avtale om IN-lån (individuell nedbetaling av fellesgjeld), slik at andelseiere som ønsker det kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden knyttet til leiligheten ved innflytting. Denne nedbetalingen kan gjøres når boligen kjøpes eller når man måtte ønske det i framtiden. Hvis du velger å innfri deler av fellesgjelden vil dine månedlige innbetalinger av felleskostnader bli lavere.

Å bo i borettslag er et smart valg
Kjøper du ny borettslagsleilighet slipper du dokumentavgift til staten på 2,5%. Borettslagsboliger er også fritatt for dokumentavgift ved bruktsalg, noe som kan medføre at du får høyere pris ved salg enn du ville fått for en tilsvarende bolig i et sameie.

En ny leilighet har langt lavere kostnader til energi enn en eldre enebolig. I et borettslag nyter du også godt av stordriftsfordeler og gunstige innkjøpsavtaler som medfører at de løpende kostnadene til drift og vedlikehold er betydelig lavere enn i en enebolig.

KOBBL har bygget boliger siden 1946, og vi forvalter i dag over 110 borettslag og sameier. Vi er alltid til stede for å bistå med driften av borettslagene. Siden vi forvalter over 3700 boliger så har vi forhandlet fram svært gode priser på mange type tjenester som borettslaget trenger, som f. eks forsikring, lån, TV- og internettleveranser.

Du er ikke ansvarlig for naboens manglende betaling
Borettslag som forvaltes av KOBBL er med i en nasjonal sikringsordning, som dekker kostnadene dersom en av beboerne ikke kan betale sine felleskostnader. Det betyr at du som andelseier ikke har noen risiko ved ubetalte felleskostnader for andre. Med andre ord trenger du ikke bekymre seg for å bli holdt ansvarlig for naboens manglende innbetalinger.

Enkel og trygg hverdag
Når du eier en leilighet i et borettslag, eier du din egen andel, og du har rett på å benytte deg av innvendige og utvendige fellesarealer. Styret i borettslaget har ansvaret for alt av vedlikehold, både av fellesarealer og selve bygningen. I mange tilfeller engasjerer borettslaget en egen vaktmester som har ansvaret for disse tingene. I en ny borettslagsbolig kan du glemme snømåking, plenklipping og vedlikeholdsansvar!

Du får høy komfort med f. eks balansert ventilasjon og vannbåren varme, og moderne bekvemmeligheter som heis og calling. Og du kan sove godt om natten – brannsikkerheten i et nytt borettslag er svært god.

Stabilt bomiljø
Det som av mange blir sett på som en stor fordel med å bo i ett borettslag, er at utleiemulighetene er begrenset. Dermed er det ofte mindre «gjennomtrekk» av beboere og man bor i et mer stabilt bomiljø. Beboerne har stor egeninteresse av å ta vare på egen bolig, fellesarealene og området generelt. De fleste har planer om å bli boende i leiligheten over lengre tid. Dette skaper også gode muligheter for et godt naboskap og gode relasjoner!

Selv om utleiemulighetene i borettslag er begrenset, er det likevel mulig å leie ut. Du må få godkjenning av styret for å leie ut, og makstid for utleie er tre år. Ønsker du derimot å leie ut eller overlate bruken av boligen til nære familiemedlemmer som barn eller foreldre, trenger du ingen godkjenning.

Velkommen til informasjonsmøte mandag 24. oktober kl. 16.30 i kommunestyresalen i Åsnes kommune. Påmelding via megler som er DNB Eiendom, Kongsvinger.

Les mer om Trehusene på Flisa her!