Ildsjelen i borettslaget

Tror ikke Bjørn har lært å si nei!

Tekst og foto: Ove Hansrud

Bjørn er et ja-menneske, jeg tror nesten ikke han har lært å si nei! Med lang og solid håndverkserfaring er han en god sparringpartner for meg med administrativ erfaring. Han er en mann som alltid ordner opp i små og store saker og får gjennomført ting.

Det sier Jan Erik Mæhlum, ekstern styreleder i Nedre Langeland II borettslag om sin nestleder og vaktmester Bjørn Thomassen.

Bjørn og kona Brit har bodd i rekkehuset på Langeland siden 1988. I årenes løp har det blitt mye arbeid for borettslaget fra ekteparet. Britt satt en periode i styret like etter at de flyttet inn. Deretter var det Bjørns tur fra 2005. Da styrelederen flyttet, ble han styreleder i 2006, et verv han hadde til 2014. Siden 2019 har han vært nestleder. I tillegg har han en vaktmesterfunksjon hvor han sørger for plenklipping i sommerhalvåret og at ting er på stell resten av året. Selv om han får betalt for klippingen blir det mye dugnadsinnsats og frivillig arbeid. Nettopp fordi han har problemer med å si nei når naboene spør han om noe. Det kan være smått og stort, fra hjelp og råd til vedlikeholdsprosjekter til å hjelpe eldre naboer med å komme på nett eller få orden på fjernkontroll og TV-signaler.

Nedre Langeland II består av 56 boenheter. Det er et stabilt og godt miljø hvor folk bor lenge. Noen har faktisk bodd der siden husene ble bygd i 1970. – Et godt miljø med hyggelige folk som er flinke til å finne gode og konstruktive løsninger, sier Bjørn.

I årenes løp har han vært involvert i en rekke omfattende prosjekter i borettslaget: Blant annet utskifting av rør og brannvegger på loft og ellers en rekke andre mindre vedlikeholdsprosjekter. Derfor ligger borettslaget godt an når det gjelder løpende vedlikehold. Det eneste han vet må komme av større prosjekter er utskifting av tak.

– Det er alltid en vanskelig balansegang å få gjennomført viktige og nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsprosjekter og samtidig holde felleskostnadene nede. Men bygningsmassen er drøyt 50 år, så ting må bare tas, sier han.

Han ble pensjonist for to år siden. Derfor har han større muligheter til å engasjere seg og være en ressurs i borettslaget. I tillegg har han påtatt seg jobb som vaktmester for et annet borettslag, så det er nok å henge fingrene i.

Han trives som nestleder og vaktmester og glad for at borettslaget har en ekstern styreleder. – Det dukker alltid opp saker som kan gjøre det vanskelig for en styreleder om han bor i samme borettslag som han leder. Jan Erik Mæhlum har lang administrative erfaring både fra KOBBL og andre deler av næringslivet. Derfor fungerer styrearbeidet svært bra. Alt går på skinner, og vi har lært mye om styrearbeid av ham, sier Thomassen.