Han hjelper deg med å spare strøm og penger

Stian Snertingdal vil hjelpe borettslag med å spare strøm, penger og miljøet. KOBBL har nå fått sin første energirådgiver.

Stian Snertingdal vil hjelpe borettslag med å spare strøm, penger og miljøet. KOBBL har nå fått sin første energirådgiver.

Tekst og foto: Sigmund Fossen

 – Det vil alltid være større eller mindre energi-lekkasjer i boliger. Det kan være vinduer, dører, vegger eller tak som slipper ut varme, og altså kan vise om vi fyrer for kråka. Mye energi slippes ut gjennom spesielt vinduene, sier Stian Snertingdal.

Han kan hjelpe borettslag og sameier med å finne ut hvilket energiforbruk de enkelte har, og dermed foreslå tiltak som kan spare både strøm, penger – og miljøet.

Kan spare tusener

Snertingdal har yrkesfaglig bakgrunn, og ble ansatt som teknisk konsulent i KOBBL for et år siden. Før det har han blant annet arbeidet med radonmålinger- og verdier i flere år, og er nå godkjent som energirådgiver.

Det betyr at han som KOBBLs mann kan gi råd og veiledning om energisparende – og pengesparende – tiltak.

– Er det kun styrene i borettslagene, eller også andelseiere, du kan hjelpe?

– Det er i hovedsak de enkelte borettslagene ved styrene. Det kan være endel strøm og penger å spare ved å finne fram til, ofte enkle, tiltak som kan lette borettslaget eller sameiet for mange tusen kroner årlig,

Legge en strømplan

Bakgrunnen for at KOBBL nå har sin første rådgiver på energiøkonomisering har sammenheng med miljø- og utslippskrav.

– Klima – og miljøhensynet er det tungtveiende, men også den pengebesparende delen er viktig, sier Stian Snertingdal.

– Hvordan?

– Vi kan se på forbruket i det enkelte borettslag eller sameie, og legge en plan for hvordan vi kan redusere energiforbruket. Det kan være bytte av ventilasjonsanlegg eller tekniske installasjoner. Sammen kan vi finne mer energieffektive løsninger, sier Stian Snertingdal.

Flere vurderer sol

– Hva med solenergi i borettslag og sameier?

– Det er absolutt et alternativ. Det er mange som vurderer solenergi, men nå er det lange ventelister for å få solcellepaneler. Solenergi vil være enklere å installere i rekkehus enn i boligblokker.