Godt vedlikehold er god økonomi for boligselskap!

Økende strømpriser, høyere renter og prisstigning generelt på både varer og tjenester er en økonomisk belastning for mange. Sånn er det også for mange borettslag og sameier. Da er det ekstra kjedelig å få enda en økonomisk belastning som skyldes dårlig vedlikehold.

Økende strømpriser, høyere renter og prisstigning generelt på både varer og tjenester er en økonomisk belastning for mange. Sånn er det også for mange borettslag og sameier. Da er det ekstra kjedelig å få enda en økonomisk belastning som skyldes dårlig vedlikehold.

 tider som dette er negative økonomiske overraskelser ekstra kjedelige å få i fanget, både for styret og for den enkelte eier som til slutt må betale for dette.

Årlig brukes betydelige beløp til å utbedre bygningsskader som skyldes mangelfullt vedlikehold.

Regelmessig og planlagt vedlikehold vil forlenge bygningsmassens levetid. Vedlikehold vil da være svært god økonomi på sikt, siden man kan sørge for at arbeidet blir utført før følgeskader oppstår som følge av for dårlig vedlikehold.

Planlegges vedlikeholdet så bidrar man til å opprettholde bygningenes tekniske standard, minsker antall skader og forsikringssaker, og reduserer kostnadene over tid.

Skal man få god økonomi i vedlikeholdsarbeidet er planlegging av vedlikeholdet viktig. Skal man få en oversikt over tingenes tilstand slik det ser ut i dag, så er utarbeidelse av en vedlikeholdsplan så absolutt å anbefale.

KOBBL-VLP brukes i dag av over 50 boligselskap, og er et velutprøvd vedlikeholdssystem som fungerer svært godt. KOBBL-VLP er godkjent av Husbanken som dekker 50% av kostnaden til boligselskapet for etablering av vedlikeholdsplan, siden Husbanken også mener at godt vedlikehold er god økonomi.

Har ditt boligselskap også behov for en kvalifisert gjennomgang av bygningsmassen og en kartlegging og anbefaling av hvilke tiltak som bør settes i gang de neste 10 årene? Da anbefaler vi at du tar kontakt med din kunderådgiver hos KOBBL og kommer i gang med planleggingen!