Pressemelding 3.11.17

EiendomsMegler 1 og KOBBL inngår strategisk samarbeid som trer i kraft fra 13. november. Fra samme dato avvikles KOBBL Eiendom.

Nyheter

Endringer på "Boliger på forkjøpsrett"-siden

Vi har gjort endringer på "Boliger på forkjøpsrett"-siden vår, slik at det nå er blitt enklere å få oversikt over boligene og å melde forkjøpsrett.

Hvis du ønsker å melde forkjøpsrett, så klikker du deg inn på ønsket bolig og skroller deg ned til lenka "Meld forkjøpsrett". Når du klikker på denne vil du få opp meldeskjema for forkjøpsrett klart til utfylling.

Ferdig utfylt skjema kan sendes til adm@kobbl.no eller levers fysisk hos oss innen meldefristen.

Trenger du hjelp med å melde forkjøp, kom gjerne innom oss.


E-fakturaavtale medlemskontingent

Det ser dessverre ut som e-fakturareferanse er falt ut på fakturaene for medlemskontingent som er sendt ut med medlemsbladet. For de som ønsker å etablere e-fakturaavtale nå for neste års kontingent, er e-fakturareferansen de 9 første sifferene i KID nummeret på fakturaen som er mottatt.

Noen kan nå oppleve, etter å ha inngått e-fakturaavtale for kontingent fra 2018, å få e-faktura på kr 300,- for kontingent i nettbanken i tillegg. Her er det dessverre skjedd en feil. Det er bare å slette den ekstra e-fakturaen, slik at kontingenten kun blir betalt 1 gang også i år.

  • 7400

    Medlemmer

  • 3200

    Boliger

  • 90

    Boligselskap