Styret i KOBBL

Styret er boligbyggelagets øverste ledelse mellom generalforsamlingene. Det består av styreleder, 4 styremedlemmer og 5 varamedlemmer.

Etter avholdt generalforsamling i juni 2020 består KOBBLs styre av:

  • Styreleder Leif Mikael Næss
  • Styremedlem Beata Filbrandt
  • Styremedlem Kari Heggelund
  • Styremedlem Stian Gulli Hanssen
  • Styremedlem Ada Bakken (ansattes representant)

KOBBLs valgkomité

Trude Torp Nilsen leder valgkomiteen KOBBLValgkomiteen i KOBBL har som oppgave å forberede valg av tillitsvalgte til KOBBLs styre og valgkomitè. Det er generalforsamlingen som velger de tillitsvalgte, og oftest slik det er foreslått av valgkomiteen. Generalforsamlingen i KOBBL vedtok på ordinær generalforsamling 2009 en egen instruks for valgkomiteens arbeid. Instruksen gir også gode tips som kan brukes når man nå på kommende generalforsamling eventuelt skal sette sammen og velge nytt styre i borettslaget eller sameiet.

Det ble på KOBBLs generalforsamling 2020 valgt ny valgkomite. Fra da består valgkomiteen av følgende personer; Trude Torp Nilsen, Vegard Herlyng, Nina Solem, Tom Dahl og styrets representant.

Forslag på nye styrerepresentanter og til valgkomiteen i KOBBL sendes med en kort beskrivelse av kanditatens erfaring og bakgrunn til:

Valgkomiteen, c/o KOBBL, Postboks 8, 2201 KONGSVINGER.

Instruksen til valgkomiteen (.pdf)