Nye elektroniske tjenester og selvbetjeningsløsninger

Halvert pris på søknad om utleie

KOBBL har nå lagt til rette for å søke om bruksoverlating (utleie av borettslagsbolig) elektronisk.

Ved å gjøre dette på Min Side halveres gebyret, som ellers vil følge prisen til ett rettsgebyr (1 R) og være på 1500 kroner (var 1465 kroner i 2020).

For å leie ut egen borettslagsbolig må det søkes om dette til styret i det enkelte borettslag, og der navn på aktuell leietaker må oppgis. Deretter vil styret i det aktuelle borettslaget få varsel om søknaden, som da vil kunne hentes opp i styreportalen. Godkjenning må bekreftes av to styremedlemmer før den er registrert som ferdig behandlet i styreportalen. Borettslagsloven åpner for muligheten til å leie ut egen borettslagsbolig i inntil tre år.

Dersom styret ikke behandler søknaden innen 30 dager, vil den automatisk bli godkjent. Etter godkjenning sørger KOBBL for arkivering og varsel til ligningsmyndighetene.

Elektronisk søknad gjennom Min Side koster eierne (utleier) 750 kroner, det vil si et halvt rettsgebyr (0,5 R). Samme gebyr gjelder ved fornyelse av søknad elektronisk.

Det vil fortsatt være mulig å levere søknad om bruksoverlating manuelt til styret og KOBBL, men da er kostnaden fortsatt ett rettsgebyr ved ny søknad og 0,7 R (1050 kroner) ved søknad om fornyelse.

Nye elektroniske tjenester og selvbetjeningsløsninger
Elektronisk registrering av leietakere i sameier

Seksjonseiere i sameier kan også registrere leietakere på Min side, men i sameier er det ikke behov for å søke styret om godkjenning. Når seksjonseiere registrerer leietakere på Min side vil styret i sameiet vite hvem som faktisk bor i leilighetene, og finne kontaktinformasjon til de som bor i sameiet via styreportalen. Registrering av leietakere på Min side er kostnadsfritt.

Medlemskap kan overføres elektronisk

Også overførsel av medlemskap i KOBBL kan nå gjøres på nett, det vil si på Min Side som medlemmer kan logge inn på via KOBBLs hjemmeside. Dette gjelder bare for medlemmer som ikke har medlemskapet sitt knyttet til en borettslagsbolig. Overføring av medlemskap kan bare gjøres til nærstående familie, det vil si til foreldre, barn, ektefelle og søsken, samt til samboere etter minst to års samboerskap.

Det er også mulig å tegne et nytt medlemskap i KOBBL på boligbyggelagets nettside kobbl.no samtidig som man overfører sitt nåværende medlemskap.

Vedtekter og husordensregler på nett

De elektroniske tjenestene til KOBBL utvikles stadig. Nå er også vedtektene og husordensreglene i det enkelte borettslag å finne på nettet i styreportalen, der det er lett tilgjengelig. Husordensreglene er tilgjengelig for alle andelseiere og seksjonseier og er lagt inn under «Dokumentasjon og skjema» på Min Side.

Betal medlemskontingenten med Vipps
I år kan KOBBL-medlemmer betale medlemskontingenten med Vipps eFaktura. Man huker da av for å akseptere og motta regninger og eFaktura under «Profil» i Vipps-appen. Har du ikke Vipps eller avtalegiro/e-faktura, får du fakturaen i posten som før. Du trenger ikke å gi KOBBL beskjed om dette.

Årets medlemskontingent forfaller til betaling 15. april. Dette gjelder ikke dersom du eier eller er medeier i en andel i et tilknyttet borettslag. Da blir medlemskontingenten din automatisk dekket via felleskostnadene til borettslaget. For eiere ble dette dekket av felleskostnadene i januar, mens for medeiere kommer det på felleskostnadene i april i 2021.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x