Full fart fremover

Med gjenskapt økonomisk handlingsfrihet og nylig tilbakelagt 75-årsjubileum er KOBBL kraftig på offensiven.

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Flere boligprosjekter og flere nye samarbeidspartnere, forvaltningskunder og tjenester står på dagsorden.

Kongsvinger, Flisa og Skarnes

Salgsstart for 18 praktiske, lettstelte og sentrumsnære leiligheter på Flisa vil skje i disse dager, og byggestart forventes i løpet av august. Det arbeides videre med omfattende planer for Holtjordet i Kongsvinger, det snuses på et prosjekt på Skarnes, og KOBBL har kjøpt ei mindre boligtomt i Winsnesgate av Kongsvinger kommune. KOBBL er også aktive i markedet når det gjelder å søke samarbeid med seriøse utbyggere og eiendomsutviklere.

Samtidig er det inngått flere nye forretningsfører- og regnskapsføreravtaler, både med boligselskaper og frivillige organisasjoner. De to siste i rekken er Åbogen borettslag og stiftelsen Våler bo- og servicesenter. Også næringssameier kan tilbys slike tjenester.

Full fart fremover

Fra én til fire på teknisk

I tillegg er boligbyggelagets tekniske avdeling utvidet fra én til fire ansatte på litt over et år, og som dermed har økt kapasitet og mye faglig kompetanse å tilby borettslag og sameier. Dette spenner over et bredt spekter, som vedlikeholdsplaner, HMS-kartlegging, prosjektplanlegging, byggeledelse, forsikringsskader, prisinnhenting og forhandling av pris, kvalitetssikring og kursing.

De senere år har skadeforebygging vært et prioritert område for KOBBL. Det har også gitt positive resultater.

-- Blant seks samarbeidende boligbyggelag hadde vi flest forsikringsskader, og som også gjorde seg utslag i økt forsikringspremie for våre borettslag. Nå er vi det beste av de seks, det vil si har færrest skader, sier KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik fornøyd.’

Holt-mulighetene utvides?

Både han og markedssjef Jon Inge Høiland er framoverlente inn i det nye året. Ikke minst jobbes det tett med Kongsvinger kommune for å kunne realisere de spenstige planene ved Holthallen etter at ungdomsskolen der ble revet. Planene ble presentert i forrige nummer av BoBra og inkluderer et boligkompleks med overbygd, felles vinterhage, ei boligblokk og fire rekkehus.

Boligkomplekset med «tropisk hage» for helårsbruk er et konsept utarbeidet av det svenske selskapet Bovieran, som har realisert slike anlegg et 30-talls steder i vårt naboland.

-- Det aktuelle området var i minste laget for et slikt kompleks, men det ser ut til å åpne seg muligheter for en betydelig utvidelse av denne tomta. Det skyldes at kommunen nå vurderer alternativer til å bygge heldøgns omsorgsboliger på Holt, opplyser Dypvik.

Byggestart på Flisa

Dette er likevel et langsiktig prosjekt. Derimot står byggestart for ei «eldreblokk» på Flisa, i samspill med Solør Hus, for tur. Alle formalia er nå på plass. KOBBL har også sikret seg ei 1,3 dekar stor tomt i Winsnesgate, mellom «sykehusblokka» og gamlefengselet.

-- Den ser vi i sammenheng med den positive utviklingen ved Kongsvinger sjukehus etter at dette ble en del av Ahus. Fortsetter denne utviklingen kan det bli behov for flere boliger for sykehusansatte. I tilfelle blir det et bygg i regi av sykehusstiftelsen.

KOBBL henvender seg til et marked langt utover Kongsvinger-distriktet, i første rekke Innlandet, men også på Romerike. Spesielt gjelder dette Bovieran-konseptet.

Forbedret kundeservice

Med Jon Inge Høiland i førersetet satses det også stadig mer på elektroniske tjenester og selvbetjening for kundene via styreportalen eller Min side, men fortsatt skal det gis god personlig service.

-- Nærhet til våre kunder er viktig. Hvert enkelt sameie og borettslag er tildelt en personlig kontakt i KOBBL, og som de kan henvende seg til og få svar fra nær sagt uansett hva det gjelder, forklarer Høiland og oppfordrer samtidig borettslag og andre til å komme med innspill for ytterligere å forbedre kundeservicen.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x