Nyheter

Styrets beslutningsmyndighet - hvor går grensen?

Styrets beslutningsmyndighet - hvor går grensen?

 • 31. oktober 2022
Styrets overordnede oppgaver

Både borettslag og eierseksjonssameier skal ha et styre med minst tre styremedlemmer, hvorav én er styreleder. Styret har en særdeles viktig rolle i å drifte og vedlikeholde borettslagets eller sameiets eiendom, og ellers lede og forvalte deres anliggender i tråd med lov, vedtekter og vedtak fra generalforsamlingen eller årsmøtet. Dette omfatter blant annet å gjennomføre vedtak som treffes på generalforsamlingen eller årsmøtet. Styrets oppgaver favner bredt, som igjen medfører at styret må fatte en rekke beslutninger. Spørsmålet som da reiser seg er følgende; hvor går grensen for styrets beslutningsmyndighet?


Styrets fullmakt

Styrets fullmakt

 • 17. oktober 2022

Teknisk avd. KOBBL har de siste par årene fått mye oppdrag med bistand i   anbudsprosesser, samt prosjektledelse, byggeledelse og KU (kontroll utførende) i utførelsesfasen i boligselskapene .Vi er nå 6 som jobber på teknisk avd. og med ulik kompetanse. Dette vil føre til at vi kan hjelpe enda flere borettslag med sine prosjekter, anbudskonkurranse, prosjektledelse etc. Jeg vil nå ta litt grovt i forhold til hva forprosjekter, kontrakter, og ikke minst i utførelsesfasen om hva som må passes på.

Styrets fullmakt

Borettslag og sameier må med jevne mellomrom utføre vedlikehold, rehabiliteringer, utbygginger og tilsvarende. Det er styret som er ansvarlig for å ta slike avgjørelser, så lenge de ikke krever samtykke/beslutning fra andre på generalforsamling eller på årsmøte. Men allikevel kan styret, hvis det er prekære behov, låne penger for å få utført nødvendig vedlikehold.

Til tross for dette har ofte styret og styremedlemmene lite eller ingen erfaring i det å gjennomføre byggeprosjekter, og inngå bygg- og anleggskontrakter. De vil da være nødt til å støtte seg på innleide konsulenter. KOBBL kan hjelpe borettslagene og sameiene til å lage kontrakter, slik at de ikke settes i rettslig vanskelige og kostbare posisjoner. Vi anbefaler at styret engasjerer en konsulent fra oss som kan bistå gjennom denne prosessen.

Kontrakts struktur og kontraktsvilkår

Før byggherren, i dette tilfellet borettslag eller sameie, signerer kontrakt med entreprenør, må byggherren ha bestemt hvilken kontraktsstruktur og hvilke kontraktsvilkår som skal benyttes. Dette er den viktigste oppgaven som skal gjøres i forprosjektet. Vi anbefaler å innhente råd fra KOBBL.


Godt vedlikehold er god økonomi for boligselskap!

Godt vedlikehold er god økonomi for boligselskap!

 • 7. oktober 2022

Økende strømpriser, høyere renter og prisstigning generelt på både varer og tjenester er en økonomisk belastning for mange. Sånn er det også for mange borettslag og sameier. Da er det ekstra kjedelig å få enda en økonomisk belastning som skyldes dårlig vedlikehold.


Trygge bomiljø er satt i system i Kongsvinger

Trygge bomiljø er satt i system i Kongsvinger

 • 28. september 2022

Internkontrollen, eller Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) systemet skal bidra til å verne om liv, helse og materielle verdier – og ikke minst skape et trygt og godt bomiljø. Det er lovpålagt for alle borettslag og sameier å ha et slik system.

Internkontrollforskriften sier at den som er ansvarlig for virksomheten, må sørge for systematisk oppfølging. Ved en eventuell ulykke kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen, og det er styret som er ansvarlig for å holde denne i orden.


Leilighet i borettslag er Norges mest populære leiligheter!

Leilighet i borettslag er Norges mest populære leiligheter!

 • 26. september 2022

I Norge er 45% av landets leiligheter organisert som borettslag, mens 30% er organisert som eierseksjonssameier (sameier). Det er flere fordeler ved å velge en leilighet i et borettslag fremfor et sameie. Å eie leilighet i borettslag gir trygghet, forutsigbare utgifter og ikke minst et stabilt bomiljø grunnet retningslinjer knyttet til utleie.


Lia Borettslag feirer 50 år

Lia Borettslag feirer 50 år

 • 23. juni 2022

De gjør som bamsefar

...fyller 50  ­- og feirer i Lia

I åsen skal det være fest for hundrevis i Lia. For borettslaget er 50 år omtrent på denne ti'a.


KOBBL-rabatt på Odal Rock Festival

KOBBL-rabatt på Odal Rock Festival

 • 21. juni 2022

KOBBL er stolt sponsor av Odal Rock Klubb, og våre medlemmer får rabatt på festivalen.

Festivalpass for kr. 999,- 
Dagspass valgfri dag kr. 395,-

Kjøp billetter her: https://www.hoopla.no/#/ og bruk kodeord: KOBBL-medlem for å få rabatten :)

https://www.facebook.com/odalrockefestival

 


Vil sette magiske Øvrebyen på kartet

Vil sette magiske Øvrebyen på kartet

 • 15. juni 2022

– Hvorfor kan ikke Øvrebyen bli Østlandets største turistdestinasjon? spør Eventyrfestningen. De vil få med hele byen og regionen for å skape noe helt unikt rundt festningen. 


Fiber fra Eidsiva Bredbånd

Fiber fra Eidsiva Bredbånd

 • 10. juni 2022

KOBBL ønsker å bistå boligselskapene i vedlikehold og videreutvikling av sine eiendommer. Som et ledd i dette inngår KOBBL ramme-avtaler med anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde. Rammeavtalene kan benyttes av alle boligselskaper som KOBBL er forretningsfører for. Intensjonen med rammeavtalene er å bidra til kvalitativt gode, effektive og økonomisk gunstige leveranser til borettslag og sameier.


Støtte fra Enova til kartlegging av smarte klimatiltak

Støtte fra Enova til kartlegging av smarte klimatiltak

 • 12. april 2022

Borettslag og sameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Dette ble tilgjengelig fra februar i 2022.


Ruster opp for 225 millioner

Ruster opp for 225 millioner

 • 28. mars 2022

De åtte største prosjektene som står på dagsorden i år har en samlet kostnadsramme på om lag 225 millioner kroner, og sysselsetter samtidig mange arbeidstakere i lokale firmaer. Vann og avløp (rørfornying), drenering, innglassing av balkonger, garasjebygg og skifte av tak står på dagsorden. Rehabiliteringen tvinger seg fram i bygg som er både 40, 50 og 60 år gamle.


Spennende stilling i KOBBL

Spennende stilling i KOBBL

 • 24. mars 2022

KOBBL ønsker å forbedre service og tjenestetilbud til våre eksisterende kunder, og å tiltrekke oss nye kunder. Vi søker derfor etter en Key Account Manager (KAM) til vår Service- og markedsavdeling. Som KAM vil din viktigste oppgave være å sørge for at din portefølje med boligselskaper (borettslag og sameier) kjenner til og bruker KOBBLs tjenester, og at de er fornøyde med KOBBLs leveranser. I tillegg vil du ta del i avdelingens øvrige gjøremål innen markedsføring/salg, informasjon og løpende service til boligselskaper, medlemmer og partnere. Vi ønsker også at du skal være en pådriver i å videreutvikle, fornye og digitalisere KOBBLs servicefunksjoner og tjenestetilbud.

Klikk her for å lese mer om stillingen på Finn.no


Strømstøtte til borettslag og sameier

Strømstøtte til borettslag og sameier

 • 17. februar 2022

Olje- og energidepartementet fastsatte fredag 21. januar en forskrift som inkluderer borettslag og sameier i strømstøtteordningen. Strømstøtte for desember og januar vil for de fleste bli utbetalt i februar. Den nye forskriften omfatter nå fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier.


Forretningsfører for næringssameie

Forretningsfører for næringssameie

 • 9. februar 2022

KOBBL har nemlig inngått en avtale med KB Gruppen Eiendom om å forvalte det nye Haugekvartalet eierseksjonssameie i Midtbyen rett ved Kongssenteret. Dette sameiet på over 11.000 kvadratmeter består av 37 nybygde leiligheter og sju næringsseksjoner, inkludert parkeringskjelleren.


Andelseiers vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar

Andelseiers vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar

 • 14. januar 2022

Både borettslaget og andelseierne i et borettslag har en vedlikeholdsplikt for hvert sitt område. Andelseierne sin vedlikeholdsplikt fremgår av borettslagsloven § 5-12. Det følger av bestemmelsen at andelseieren skal holde andelen i forsvarlig stand. Vedlikeholdsansvaret omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftninger, både ved slitasje og ved tilfeldig skade. Andelseieren skal holde ved like blant annet tilgjengelige rør, utstyr, apparater, ledninger og innvendige overflater.


12345678910