Etableringstjenester

KOBBL har lang erfaring og høy kompetanse rundt etablering av boligselskaper. Vi har bistått mange entreprenører og eiendomsutviklere med etableringer av boligselskaper, både borettslag og sameier. Vi bistår blant annet i søknadsprosesser mot kommunen, seksjonering, stiftelse av selskapet, utforming av vedtekter og husordensregler, beregning av felleskostnader, valg/konstituering av styret og praktisk bistand i startfasen. Ta kontakt med oss så kartlegger vi hvilket konkret behov du har.

For utbyggere