Overføring av medlemskap

Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Det kan sikre dem en god start i boligmarkedet.
Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, foreldre, ektefelle/partner og samboer.

Dersom det er et aktivert medlemskort med oppspart bonus tilhørende medlemskapet, gjør vi oppmerksom på at bonusen må overføres til konto før overføring av medlemskapet finner sted. I motsatt fall vil oppspart bonus bli slettet.

Overføring av medlemskap er kostnadsfritt.

NB: Medlemskapet ditt kan ikke overføres hvis du bor i en andels-/ borettslagsleilighet tilknyttet KOBBL

Skjemaer:

Skjemaet sendes til:

Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL
Postboks 8
2201 Kongsvinger