Vedlikeholdsplan

Borettslag og sameier eier store verdier i form av bygninger og uteområder. Behovet for planlegging av vedlikehold og oppgradering starter med en gang bygningene tas i bruk.

For å hjelpe boligselskaper å se fremover og få kontroll på vedlikeholdet av bygningsmassen utfører KOBBL en tilstandsvurdering. I rapporten som utarbeides lager vi en plan for det løpende vedlikeholdet og oppgradering/ rehabilitering  i minst 10 år framover. Vi regner også ut estimerte kostnader for hvert tiltak i vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsplanen er dynamisk og oppdateres årlig.

Hvorfor vedlikeholdsplan?

  • Spar penger og unngå frustrende og dyre overraskelser
  • Styret oppfyller sitt ansvar og får god økonomisk oversikt
  • Øker verdien på boligene
  • Kunnskap om når projektene bør gjennomføres
  • Økt trivsel for beboerne
  • Lavere forsikringspremie
  • Boligselskapet fremstår som seriøst og profesjonelt drevet
  • Hold en stabil utvikling på felleskostnadene
  • Med webversjon som sikrer kontinuitet og erfaringsoverføring fra styre til styre
  • Teknisk avdeling på KOBBL kommer på årlig befaring og oppdaterer planen

Dere kan også få 50% av kostnaden dekket av Husbanken. Ved etablering av vedlikeholdsplan hjelper KOBBL til med å søke støtte hos Husbanken.

Besøk KOBBLs nettløsning for vedlikeholdsplan

NB: Hvis siden ikke virker trenger du enten å slå på eller oppgradere JavaScript i nettleseren din