Nyheter

Service og marked

Service og marked

 • 5. oktober 2018

Utleie i borettslag

Utleie i borettslag

 • 5. oktober 2018

I borettslag er det et grunnleggende prinsipp om brukereie, det vil si at eieren skal bruke boligen selv. Derfor kan ikke en bolig i et borettslag bare være et investerings- og utleieobjekt. Det er gitt begrensninger i borettslagsloven i andelseiernes rett til utleie, og det gjelder selv om andelseier bare låner bort boligen uten å ta betalt for det.


Høstkampanje

Høstkampanje

 • 1. oktober 2018

Trampoliner i borettslag

Trampoliner i borettslag

 • 29. august 2018

Er det andelseier eller borettslaget som blir ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampoliner som står på fellesareal?

For å få klarhet i spørsmålet om hvem som står ansvarlig for utstyr på borettslagenes arealer må man se på Produktkontrolloven og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.


Balkongprosjekt i Bokfinkvegen brl

Balkongprosjekt i Bokfinkvegen brl

 • 27. juni 2018

Bokfinkvegen borettslag vedtok på ekstraordinær generalforsamling i vår enstemmig å gjennomføre et balkongprosjekt. -Leilighetene i borettslaget er forholdsvis små, og mange ønsket seg mer plass. Den eneste muligheten til å få til dette var å bygge ut og glasse inn balkongen for å få et ekstra rom, sier Stig Holm, som er nestleder i styret. 


Nye tjenester for utbyggere. Juridisk rådgiving fra KOBBL

 • 11. juni 2018

Nye tjenester for utbyggere samt juridisk rådgiving fra KOBBL

KOBBL har hatt og har et stort spekter av tjenester innenfor forvaltning, regnskap og teknisk kompetanse. Det at vi nå har ansatt egen advokat; Marianne Blåka Marthinsen, gjør at vi kan utvide tjenestene ytterligere. Marianne Blåka Marthinsen har i tett samarbeid med økonomisjef Heidi Bjørnstad nylig bistått entreprenør medetablering av eierseksjonsselskapet Skovly Vest på Jessheim.

Tjenester for utbyggere
KOBBL har lang erfaring og høy kompetanse rundt etablering av boligselskaper. Vi spør økonomisjef Heidi Bjørnstad, som har lengst erfaring i KOBBL, om hun kan si noe om prosessen.

– KOBBL har bistått mange entreprenører og eiendomsutviklere med etableringer av boligselskaper, både borettslag og sameier. Vi bistår blant annet i søknadsprosesser mot kommunen, seksjonering, stiftelse av selskapet, utforming av vedtekter og husordensregler, beregning av felleskostnader, valg/konstituering av styret og praktisk bistand i startfasen, forteller Heidi.

– Det at vi nå har fått inn ekstra kompetanse, gjør at vi er klare for flere slike oppdrag. Ta kontakt med oss så kartlegger vi hvilket konkret behov du har.

Tjenester for boligselskaper
KOBBL har nå fått juridisk ekspertise innen fast eiendom. Hva kan du hjelpe til med Marianne?

– Vi kan bistå boligselskaper med ulike problemstillinger. Det kan for eksempel være å finne ut om det er borettslaget/ sameiet eller andelseieren/seksjonseieren som skal utføre en konkret utbedring på boligen, spørsmål om hva man gjør dersom en andelseier/seksjonseier ikke oppfyller sine forplikter, eller konflikter med tredjepart.

Av erfaring vet vi at det kan være utfordrende å være styremedlem. Kan du hjelpe styret i deres arbeid?

– Ja, jeg kan gi den bistanden styret trenger, og kan kvalitetssikre styrets arbeid. Dette gir både en trygghet for styret og for andelseierne/seksjonseierne. Her er ingen sak for liten og ingen sak for stor, svarer Marianne.

Hun sier videre at ved behov for tung spesialisert bistand kan KOBBL være bindeleddet mot et advokatfirma som kan ta saken videre for domstolen.

– Vi fokuserer på å finne gode løsninger raskt og effektivt med minst mulig kostnad for de involverte, avslutter hun.

Tjenester for medlemmer
Da har vi tatt for oss utbyggere og boligselskapene, men hva med den største kundegruppen vår pr dags dato; medlemmene våre? Vi spør Marianne, og hun svarer:

– Vi hjelper gjerne medlemmene våre med det som er knyttet til bolig, eiendom og det å bo. Det kan være spørsmål om hva medlemmet som andelseier eller seksjonseier er forpliktet til å utføre av vedlikehold og utbedringer, om det er lov til å etablere ladestasjon for el-bilen, om man har krav på handikap-parkering med videre.

Og hun fortsetter:
 – Vi fokuserer også for medlemmene, på å finne gode løsninger raskt og effektivt, og her er det viktig å huske at dersom det har oppstått en tvist så kan innboforsikringen i noen tilfeller dekke dine utgifter til juridisk bistand. Vi gir uansett våre medlemmer en rimelig pris på juridiske tjenester.


Samarbeider om bedre bomiljø

Samarbeider om bedre bomiljø

 • 4. april 2018

Har du ideer om hvordan nærmiljøet ditt kan bli triveligere? Kanskje flere tenker det samme som deg? Boligselskaper og andre fellesskap i Kongsvinger har svært gode muligheter til å gjennomføre tiltak.


KOBBL ansetter advokat

 • 23. mars 2018

KOBBL ønsker å tilby boligselskapene et komplett spekter av tjenester for a gjore styrets arbeid enklere. Som et ledd i dette er Marianne Blåka Marthinsen fra 1. januar ansatt som advokat i KOBBL i 50% stilling.


Vedr. hjemmelsoverføring innen familie

 • 12. mars 2018

Kobbl hjelper gjerne til med utfylling av skjema og sending til Statens Kartverk etc, som før.

Da vi nå går inn i en periode med forberedelser og avvikling av boligselskapenes årsmøter, ber vi om at de som ønsker hjelp avtaler tid med oss på forhånd.


Mobilappen er klar for nedlasting

 • 5. mars 2018

Mistet medlemskortet? KOBBLs nye mobilapp er nå klar for nedlasting fra App Store eller Google Play. Søk på "Kongsvinger BBL", last ned og logg inn, så vil du alltid ha medlemskortet i lomma.


If blir ny leverandør av Forsikring for medlemmer

If blir ny leverandør av Forsikring for medlemmer

 • 16. februar 2018

Med det får medlemmene flere fordeler, raskere skadeoppgjør, medlemspriser og mulighet for bonusopptjening.


123