Livsgledeforening for økt livskvalitet og bedre helse

Ønsker samarbeid med borettslag og sameier

– Bare selve ordet livsglede gjør at man blir glad. Kongsvinger bør bli en livsgledeby.

 

Livsgledeforening for økt livskvalitet og bedre helse

// Tekst: Jon Inge Høiland //

Dette mener Reidun Hagerud, initiativtaker både til at de kommunale sykehjemmene skal bli livsgledehjem og lokalforeningen Livsglede for eldre Kongsvinger.

Lokalforeningen ble stiftet 8. april i år og er tilsluttet den sentrale stiftelsen Livsglede for Eldre, en nasjonal folkehelseorganisasjon som jobber for at eldre skal få meningsfulle dager enten de bor hjemme, på sykehjem eller i heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Foreningen er religiøst og politisk uavhengig.

Skape og spre livsglede

Kongsvinger-avdelingen er basert på frivillighet og har som formål å skape og spre livsglede for eldre gjennom små og store aktiviteter, og bidra til bedre livskvalitet. Det opereres ikke med medlemskontingent, men alle frivillige registreres med navn og kontaktinformasjon.

– Jeg synes vi er komme godt i gang og har et inspirerende styre. Samtidig tar det tid å bygge opp en slik forening, og vi må utvikle foreningen steg for steg, forklarer Hagerud.

Kabaret og gebisskasting

Hovedfokuset i oppstartsåret er livsglede-/seniorkabareten i Rådhus-Teatret i november. Under jubileumsmarkeringen til Byen Vår i juni arrangerte de gebisskasting, noe som avstedkom mye latter og markedsførte foreningen på en god måte. I tillegg tilbød styremedlem Johny Gullaker Johnson og nestleder Sverre Wold turer med trehjuls elsykler.

Frivillige fra foreningen stilte dessuten opp som sjåfører og hjelpere da institusjonsbeboere var invitert til konsert i Vinger kirke, også det i juni.

Gåturer og juletreff

– Vi har også sagt ja til et samarbeid med kommunen om å gå turer med bevegelseshemmede som bor hjemme, og flere frivillige har meldt seg til dette. Å komme seg ut litt er viktig og innebærer også sosialt samvær. Kanskje blir det også en prat over en kaffekopp, forteller styremedlem Grete Fasting Bakken.

– I tillegg planlegger vi et julearrangement på Klokkertunet i Brandval 4. desember, med julegrøt og kjøring med hest og kjerre, og der vi sørger for transport, fortsetter Heide Iren Pettersen, også hun styremedlem.

Mange forslag

Allerede foreligger en rekke forslag til aktiviteter og tiltak framover. Ikke alle blir realisert, men styret mener det er viktig å ha noe å strekke seg etter og undersøke mulighetene for. I fleng kan nevnes:

Livsgledeuke - «eldrekino» på dagtid i samarbeid med kommunen - besøke og/eller gå tur med en nabo – hilsepliktuke – rullatormesterskap - lydavis/podcast med lokale nyheter, historikk og musikk - bidra til at institusjonsbeboere kommer seg utendørs av og til - bake- og matlagingskurs for eldre hjemmeboende (menn) - felles turer/reiser - «lufteturer» i veteranbiler, på motorsykler og elsykler - bærplukking til skogs – pensjonistkafé - samspill med kommunens livsgledehjem når disse blir etablert - arbeide for et senior-/aktivitetssenter i Kongsvinger sentrum.

Samspill med borettslag

Livsgledeforeningen ser for seg samarbeid med ulike borettslag og sameier for å bidra til å redusere ensomhet og skape aktiviteter som gjør at beboerne kommer seg ut. Dette er også noe av bakgrunnen for at vi i KOBBL er blitt samarbeidspartner til Livsgledeforeningen.

Når vi i KOBBL fikk spørsmål om å bli samarbeidspartner med Livsglede for Eldre i Kongsvinger, var det enkelt for oss å si ja til det. KOBBL har i en årrekke vært samarbeidspartner for flere deler av kulturlivet, samt mange lag og foreninger som driver ulike aktiviteter som primært er rettet mot barn og unge, mens vi i ikke like stor grad har støttet foreninger som har eldre som målgruppe. Det er mange medlemmer i KOBBL som er eldre, og det bor mange eldre i boligselskapene vi er forretningsfører for, så det er naturligvis riktig og viktig for oss at vi også støtter opp om aktiviteter, prosjekter og/eller foreninger som har eldre som målgruppe. Så her er livsgledeforeningen som er basert på frivillighet midt i blinken for oss, og vi i KOBBL håper og tror at foreningen kan bidra til, og inspirere andre til å spre mye livsglede i borettslagene og sameiene i tiden framover. Også gleder vi oss selvsagt veldig til kabareten i november.

- Styrene i borettslagene har stort sett god oversikt over sine beboere og hvem som kan tenke seg eller har behov for aktiviteter og sosialt samvær, og kan motivere naboer til å ta kontakt med hverandre, gå en tur eller ta en kaffekopp sammen. Slikt gjør hverdagen triveligere for alle involverte. Den største gleden man kan ha er jo å gjøre andre glad, sier livsgledeforeningens leder Rolf Nordberg.

Sosial møteplass

Selv er Nordberg også styreleder i Tommelstadsgate Borettslag. Der har de en uteplass med bord, stoler og en liten grill.

- Gjennom hele sommeren møtes eldre beboere der uformelt, drikker kaffe, prater og koser seg. Noen tar med kaffe eller mineralvann, andre steiker vafler eller har med kake, eller de bare møtes til en prat uten servering. De fleste av dem bor i dag alene og har stor glede av dette sosiale felleskapet, forteller han.

- Ja, dette er alle tiders og betyr mye for oss, sier den kanskje mest ivrige brukeren av uteplassen gjennom flere år, snart 92-årige Svanhild Strand, som også sier at hun savner en tilsvarende innendørs møteplass på vinterstid.

Oppfordrer til å ta kontakt

Ved månedsskiftet august/september hadde om lag 50 frivillige meldt seg til livsgledeforeningen, vel halvparten av dem i forbindelse med seniorkabareten. Har du forslag til andre aktiviteter og tiltak, lyst til å være med som frivillig eller deltaker, eller bli samarbeidspartner er det bare ta kontakt med oss, oppfordrer den lokale livsgledeforeningen.

Livsgledeforeningen nås på e-post kongsvinger@livsgledeforeldre.no, eller på telefon til Rolf Nordberg (95 99 76 60)


Name:
Email:
Subject:
Message:
x