Nye tjenester for utbyggere. Juridisk rådgiving fra KOBBL

KOBBL har hatt og har et stort spekter av tjenester innenfor forvaltning, regnskap og teknisk kompetanse. Det at vi nå har ansatt egen advokat; Marianne Blåka Marthinsen, gjør at vi kan utvide tjenestene ytterligere. Marianne Blåka Marthinsen har i tett samarbeid med økonomisjef Heidi Bjørnstad nylig bistått entreprenør medetablering av eierseksjonsselskapet Skovly Vest på Jessheim.

Tjenester for utbyggere

KOBBL har lang erfaring og høy kompetanse rundt etablering av boligselskaper. Vi spør økonomisjef Heidi Bjørnstad, som har lengst erfaring i KOBBL, om hun kan si noe om prosessen.

– KOBBL har bistått mange entreprenører og eiendomsutviklere med etableringer av boligselskaper, både borettslag og sameier. Vi bistår blant annet i søknadsprosesser mot kommunen, seksjonering, stiftelse av selskapet, utforming av vedtekter og husordensregler, beregning av felleskostnader, valg/konstituering av styret og praktisk bistand i startfasen, forteller Heidi.

– Det at vi nå har fått inn ekstra kompetanse, gjør at vi er klare for flere slike oppdrag. Ta kontakt med oss så kartlegger vi hvilket konkret behov du har.

Tjenester for boligselskaper

KOBBL har nå fått juridisk ekspertise innen fast eiendom. Hva kan du hjelpe til med Marianne?

– Vi kan bistå boligselskaper med ulike problemstillinger. Det kan for eksempel være å finne ut om det er borettslaget/ sameiet eller andelseieren/seksjonseieren som skal utføre en konkret utbedring på boligen, spørsmål om hva man gjør dersom en andelseier/seksjonseier ikke oppfyller sine forplikter, eller konflikter med tredjepart.

Av erfaring vet vi at det kan være utfordrende å være styremedlem. Kan du hjelpe styret i deres arbeid?

– Ja, jeg kan gi den bistanden styret trenger, og kan kvalitetssikre styrets arbeid. Dette gir både en trygghet for styret og for andelseierne/seksjonseierne. Her er ingen sak for liten og ingen sak for stor, svarer Marianne.

Hun sier videre at ved behov for tung spesialisert bistand kan KOBBL være bindeleddet mot et advokatfirma som kan ta saken videre for domstolen.

– Vi fokuserer på å finne gode løsninger raskt og effektivt med minst mulig kostnad for de involverte, avslutter hun.

Tjenester for medlemmer

Da har vi tatt for oss utbyggere og boligselskapene, men hva med den største kundegruppen vår pr dags dato; medlemmene våre? Vi spør Marianne, og hun svarer:

– Vi hjelper gjerne medlemmene våre med det som er knyttet til bolig, eiendom og det å bo. Det kan være spørsmål om hva medlemmet som andelseier eller seksjonseier er forpliktet til å utføre av vedlikehold og utbedringer, om det er lov til å etablere ladestasjon for el-bilen, om man har krav på handikap-parkering med videre.

Og hun fortsetter:

 – Vi fokuserer også for medlemmene, på å finne gode løsninger raskt og effektivt, og her er det viktig å huske at dersom det har oppstått en tvist så kan innboforsikringen i noen tilfeller dekke dine utgifter til juridisk bistand. Vi gir uansett våre medlemmer en rimelig pris på juridiske tjenester.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x