Bli medlem

Prisoversikt

Andelskapital: kr 500,-
Medlemskontingent: kr 300,- / året

Ved innmelding betaler du andelskapital på kr 500,- i tillegg til medlemskontingenten som er på kr 300,- pr. år. 

Giro vil bli sendt til deg pr mail / post. Når denne er innbetalt, er medlemsskapet aktivt og du vil få tilsendt andelsbevis og informasjon om KOBBL.