Salgsprosessen

1. Befaring

Vi møter deg hjemme i din bolig. Megleren gjør seg best mulig kjent med boligens kvaliteter, både ved hjelp av din kunnskap og ved visuell befaring. Salgsprosessen gjennomgås nøye (verdifastsettelse, valg av markedsføring og media).

Takst og eierskifteforsikring bestilles og det signeres en oppdragsavtale. Vi gjennomgår også alle kostnader før du skriver under på et standard oppdragsskjema.

2. Klargjøring for salg

Megler innhenter så all informasjon i henhold til lovverket. For eksempel grunnboksutskrift, reguleringsplan, panteattest evt tilstandsrapport etc. Dette er opplysninger man etter Eiendomsmeglerloven er pålagt å fremskaffe. Vi ordner fotografering av boligen, og kan gi tips og råd om hvordan møblering og styling av boligen bør være.

3. Utarbeidelse av materiell

Vi utarbeider salgsoppgave i samarbeid med selger, lager internettannonse og avisannonse. Disse dokumentene skal alltid godkjennes av deg først. Husk at du er ansvarlig i inntil 5 år for informasjonen som fremkommer under salget.

4. Visninger

En godt gjennomført visning er ofte avgjørende for et godt salgsresultat. Vi sørger selvfølgelig for skilting og at de som kommer får et best mulig inntrykk av boligen din. Dette arbeidet danner grunnlaget for den prisdiskusjon / budrunde megleren skal ha med interessentene i etterkant.

5. Oppfølging av interessenter og budrunder

Etter visning vil vi følge opp alle som har skrevet seg på visningslistene. Når bud begynner å komme,vil vi holde vi alle interessenter oppdatert. Du som selger vil selvfølgelig holdes løpende orientert. 

6. Aksept og kontraktsmøte

Når du har akseptert et bud sender vi et akseptbrev til kjøper og selger. Deretter avtales kontraktsmøte der kontrakt signeres og tilhørende dokumenter gjennomgås. For borettslagsboliger, sørger vi for at boligen blir lagt ut på forkjøp, hvor den ligger ute minst en 1 uke (fra torsdag til torsdag) 

7. Overtagelse og kvalitetssikring

Overtagelse av boligen skjer til avtalt dato og skjer først når restbeløpet er inne på meglers klientkonto. Nøklene overleveres, og kjøper og selger fyller ut bestilling/oppsigelse av nettleie og overtakelsesrapport hvis alt er i orden.

Meglerens oppgjørskontor vil deretter gjennomføre oppgjøret.