Kjøpsprosessen

1. Visning

  • Som oftest skjer første annonserte visning av en bolig på ettermiddag eller kveldstid. For at du skal få mest mulig ut av en visning har vi noen tips til deg:
  • Bestem deg på forhånd for hvor mye du vil, og har mulighet til å betale – både for boligen og for eventuelle reparasjoner og oppussing.
  • Les nøye gjennom prospekt og annen tilgjengelig informasjon. Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår.
  • Gjør et grovoverslag over bokostnadene. Ta hensyn til ting som tinglysningskostnad, kommunale avgifter, oppvarming m.v.
  • Husk at det er de som kjøper som har undersøkelsesplikten for boligen.

For borettslagsboliger:

  • Finn ut når borettslaget sist gjennomførte større renovering, og om det finnes planer for slike i fremtiden. Det kan påvirke felleskostnadene og andel fellesgjeld.
  • Se gjennom borettslagets årsmelding og årsregnskap.

2. Budgiving

I budgivingen skal alle bud nå være skriftlig.

Megler ikke kan formidle bud som har kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag og søndag regnes ikke som virkedag. Det er selger som bestemmer når budgivingen avsluttes, og hvem som får kjøpe. Når budrunden er avsluttet, har du mulighet til å hente ut en oversikt med alle bud og hvem som har gitt dem.

Se budregler (.pdf)

3. Kontrakt

For at ingen uklarheter skal oppstå, gjennomføres det kontraktsmøte. Der møtes alle parter, og går gjennom alle deler av kontrakten sammen. Sammen sjekker dere at alt stemmer, og videre skriver selger og kjøper under.

På kontraktsmøte kommer alle formaliteter på plass. Kjøpekontrakten understreker alle økonomiske vilkår for hva som skal betales, hva som skal betales forskuddsvis, samt frister og andre forhold.

4. Overtagelse

Ved budaksept blir man enige om når du kan ta over boligen. Overtagelse av boligen skjer når hele kjøpesummen er betalt, og når alle andre vilkår i kontrakten er oppfylt. Selve overtagelsen skjer i selgers bolig. Der møtes du, selger og etter eget ønske KOBBL Eiendoms representant. Da får du nøkler til boligen, etter at megler har bekreftet innbetaling av kjøpesum. Dette skal være gjort før man møter på overtagelsen, og megler passer på at pengene er overført og på plass.